Angielski z polotem - rekrutacja trwa

Angielski z polotem!!

1 Lutego 2011 ruszyła rekrutacja na drugą turę kursu "Angielski z polotem! Podnoszenie kompetencji językowych dla spełnienia wymogów Level 4 ICAO przez osoby pracujące ze Śląska"

Rekrutacja na szkolenie trwa do 30 kwietnia!

Projekt zakłada realizację kursów JĘZYKA ANGIELSKIEGO LOTNICZEGO (AVIATON ENGLISH) na dwóch poziomach zaawansowania (poziom zaawansowany oraz średniozaawansowany).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, finansowany w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Celem projektu jest spełnienie przez osoby pracujące zatrudnione i/lub zamieszkujące na terenie Śląska wymogów ICAO w zakresie języka angielskiego lotniczego co najmniej na poziomie operacyjnym.

Grupą docelową projektu są pracownice i pracownicy branży lotniczej i innych branż, korzystający
z techniki lotniczej w swojej pracy lub planujący korzystanie z niej. Jednak projekt skierowany jest do także do wszystkich osób planujących ubieganie sie o jedną z licencji lub świadectwo lotnicze.

Każdy Beneficjent ostateczny otrzyma wsparcie w postaci 120 godzin zajęć z języka angielskiego lotniczego. Wszyscy uczestnicy otrzymają podręcznik Aviation English wraz z dwoma płytami CD oraz skrypt szkoleniowy dostosowany do poziomu, na który zakwalifikował się Beneficjent ostateczny.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz o dostarczenie (osobiście, pocztą - także e-mail lub faxem) do lokalnych biur rekrutacyjnych wypełnionych i podpisanych dokumentów:

  • ankiety rekrutacyjnej,

  • zaświadczenia o zatrudnieniu oraz

  • deklaracji uczestnictwa.

Masz pytania?
Skontaktuj się z Biurem Projektu!
biuro@angielskilotniczy.eu
tel.: 032-750-82-32
fax.: 032-750-82-33

Więcej informacji znajdują Państwo na stronie internetowej zaangażowanych podmiotów:
Parku oraz ZDZ Katowice.

Źródło: Park Lotniczy
comments powered by Disqus