Wielkopolskie: gmina Piła otrzymała tereny byłego lotniska wojskowego

Lądowisko Piła - widok od południowego wschodu (fot. Bogusław S. Kafarski)

Aktem notarialnym zawartym 23 lutego 2018 r. Gmina Piła reprezentowana przez Prezydenta Miasta Piły – Piotra Głowskiego nabyła od Skarbu Państwa – Wojewody Wielkopolskiego, reprezentowanego przez panią Dorotę Stawicką – dyrektora Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w drodze darowizny, nieruchomości stanowiące byłe lotnisko wojskowe w Pile. Ma tam powstać gminne lotnisko cywilne.

Przedmiotem darowizny jest pięć nieruchomości, w skład których wchodzi 46 działek ewidencyjnych  o łącznej powierzchni ponad 294 ha i wartości rynkowej 116,9 mln zł. Piła starała się o przejęcie byłego lotniska od kilku lat. W 2014 roku władze powiatu pilskiego zrzekły się obiektu na rzecz Skarbu Państwa ze względu na zbyt wysokie koszty jego utrzymania.

Całą historię utraty pilskiego lotniska komentuje prezydent Piły Piotr Głowski, opierając swoją wypowiedź na cytowanym fragmencie z Tygodnika Wprost: „Stokłosa mówi, że osiągnął sukces w biznesie, bo każdą złotówkę zainwestował w rzeczy potrzebne do biznesu. Tak jest z helikopterem, którym przewiózł nas nad swoimi włościami. – Ze Śmiłowa do Warszawy jest ok. 350 km. Samochodem jedzie się ponad cztery godziny. A śmigłowcem lecę niewiele ponad godzinę. Spalę wtedy 80 l nafty. Nafta kosztuje 2,5 zł za litr. Wychodzi taniej i szybciej niż własnym autem – opowiada”

Piotr Głowski: "Przez ostatnie lata zastanawiałem się jak tacy ludzie, jak Henryk Stokłosa Radny Powiatu Pilskiego, poprzedni starosta Franciszek Tamas, czy obecny, którzy tak się wypowiadali w jednym z wywiadów (H.Stokłosa) mogli się pozbyć, wbrew woli Miasta, przedsiębiorców takiego obiektu. Chyba, że jest drugie – prawdziwe dno tej historii, o którym mówiło się od początku, że to nie tylko sabotaż w stosunku do miasta i jego rozwoju, ale kolejna próba zmonopolizowania rynku – tym razem lotniczego – w regionie.
Jestem przekonany, że ta historia w zakresie  dziwnych okoliczności, które towarzyszyły temu oddaniu i prawdziwych przyczyn – będzie miała w przyszłości swój dalszy ciąg. My ze swojej strony postaramy się, by jak najszybciej polepszyć jakość obsługi, scertyfikować lotnisko tak, by nie tylko zwiększyć ilość operacji lotniczych w stosunku do obecnej liczby (5 tys.) ale również poprawić bezpieczeństwo."


Podpisanie aktu notarialnego w dniu 23 lutego 2018 r. (fot. pila.pl)

Dyrektor wydziału nieruchomości i skarbu państwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Dorota Stawicka powiedziała, że celem darowizny jest założenie gminnego lotniska użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji.

"Przekazane nieruchomości należy wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem oraz zachowaniem ich lotniczego charakteru, na potrzeby działalności lotniska cywilnego użytku publicznego" – poinformowała.

Obecnie pilskie lotnisko ma status lądowiska. Każdego roku wykonywanych jest na nim około pięciu tysięcy operacji lotniczych. "Postaramy się, by jak najszybciej polepszyć jakość obsługi, scertyfikować lotnisko tak, by nie tylko zwiększyć ilość operacji lotniczych w stosunku do obecnej liczby, ale również poprawić bezpieczeństwo" – powiedział prezydent Piły Piotr Głowski.


Piła - pas betonowy 03-21 (fot. Bogusław S. Kafarski)

Biuro prasowe Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego podało, że w przypadku niewykorzystania nieruchomości na określone cele może nastąpić odwołanie darowizny.

"Okolicznościami skutkującymi odwołaniem darowizny może być m.in. niepodjęcie przez gminę w terminie sześciu miesięcy od dnia nabycia nieruchomości czynności faktycznych lub prawnych zmierzających do założenia albo rozbudowy lotniska cywilnego użytku publicznego, wykorzystanie nieruchomości w innym celu, nierozpoczęcie eksploatacji lotniska cywilnego użytku publicznego w terminie trzech lat od dnia nabycia nieruchomości" – poinformował urząd wojewódzki.

Nieruchomości darowane gminie mogą być przedmiotem najmu, dzierżawy albo użyczenia na rzecz podmiotu zakładającego lub zarządzającego lotniskiem cywilnym użytku publicznego. WUW podał, że pilski samorząd jest zobowiązany przedkładać ministrowi właściwemu do spraw transportu oraz Ministrowi Obrony Narodowej informacje o stanie i sposobie wykorzystania darowanej nieruchomości. Informacje te będą przedkładane co sześć miesięcy.

Źródło: PAP
comments powered by Disqus