Sejm za nowelą Prawa lotniczego. Link do zmian.

Samolot na niebie - paragraf

Uchwalona w piątek przez Sejm nowela ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw zakłada m.in. powołanie Rzecznika Praw Pasażerów. Uchwalona ustawa implementuje prawo unijne w zakresie, m.in. koordynacji rozkładów lotów, czasu pracy załóg lotniczych, wyposażania samolotów.

Za przyjęciem noweli ustawy opowiedziało się 384 posłów, przeciw był jeden, a wstrzymało się czterech parlamentarzystów.

Tuż przed głosowaniem wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild powiedział, że procedowana ustawa "nadrabia wieloletnie zaległości w zakresie bezpieczeństwa w sektorze lotniczym".

Nowela ustawy dostosowuje nasze prawo do 23 aktów prawnych UE.

Uchwalona ustawa wprowadza zmiany dotyczące, m.in. zasad wydawania decyzji przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego. Nowela przewiduje nowe rozwiązania w zakresie koordynacji rozkładów lotów, czasu pracy załóg lotniczych, wyposażania samolotów, czy opłat administracyjnych.

Ponadto uchwalona ustawa powołuje Rzecznika Praw Pasażerów, który ma działać przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego i zostanie wyznaczony przez prezesa tego Urzędu spośród jego pracowników na pięcioletnią kadencję. Rzecznik Praw Pasażera ma zapewnić możliwość dochodzenia przez pasażera swoich roszczeń w każdym indywidualnym przypadku, bez konieczności występowania na drogę sądową.

Druk nr 3065
Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw.

Źródło: PAP
comments powered by Disqus