RCL: rozporządzenie o środkach dla zarządzających lotniskami użytku publicznego

Port Lotniczy Łódź (fot. Igor Kuciel)

27 maja na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiło się rozporządzenie, które pozwoli zarządzającym lotniskami użytku publicznego uzyskać środki na finansowanie kosztów utrzymania minimalnej gotowości operacyjnej takiego lotniska.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury ma określić sposób i tryb rozliczania i dokumentowania kosztów utrzymania minimalnej gotowości operacyjnej lotniska.

Wynika to z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

"W efekcie możliwe będzie uzyskanie przez zarządzających lotniskami użytku publicznego, na których należy zapewnić utrzymanie minimalnej gotowości operacyjnej lotniska, środków na finansowanie kosztów utrzymania tej gotowości" – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji.

Jak podkreślono, inne państwa podejmują szereg działań mających na celu utrzymanie funkcjonowania sektora transportu lotniczego w związku ze znacznym zmniejszeniem ruchu lotniczego wynikającym z ograniczeń w przemieszczaniu się, które wprowadzono, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. (PAP)

Więcej informacji o projekcie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów utrzymania minimalnej gotowości operacyjnej lotniska na stronie www.legislacja.gov.pl

Źródło: PAP
comments powered by Disqus