Polska chce znaleźć się w Radzie Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

ICAO

Polska będzie się ubiegać o członkostwo w Radzie Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Decyzja o kandydowaniu Polski już zapadła - poinformowała PAP rzeczniczka Urzędu Lotnictwa Cywilnego Katarzyna Krasnodębska. Dodała, że wybory do Rady ICAO (International Civil Aviation Organization) odbędą się w 2013 r. "ICAO jest najważniejszą organizacją międzynarodową zajmującą się lotnictwem cywilnym. Nasz udział w jej ścisłym zarządzie dałby nam realną możliwość wpływania na decyzje, które tam zapadają" - powiedziała Krasnodębska.

ICAO jest odpowiedzialna m.in. za opracowywanie i wdrażanie międzynarodowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa lotniczego, żeglugi powietrznej, techniki lotniczej, funkcjonowania lotnisk, licencjonowania personelu i ochrony środowiska. Jak dodała rzeczniczka ULC, Polska nigdy nie miała swojego przedstawiciela w radzie ICAO, która istnieje już 65 lat. Kandydatura Polski była zgłaszana w wyborach do Rady tej organizacji w latach 1974, 1977 i 1980, jednak bez powodzenia.

Rada ICAO składa się z przedstawicieli 36 państw, wybieranych przez zgromadzenie organizacji co trzy lata. Do głównych zadań i uprawnień Rady należy m.in. nadzór nad przestrzeganiem przez kraje członkowskie międzynarodowych przepisów regulujących cywilny ruch lotniczy, opracowanie nowych standardów i norm dla lotnictwa, wspieranie oraz wprowadzanie nowej technologii w lotnictwie.

"Uczestnictwo Polski w Radzie ICAO to udział w tworzeniu i nowelizacji międzynarodowych aktów prawnych, a więc realna szansa na uwzględnienie w nich racji i interesów naszych firm lotniczych” – powiedziała Krasnodębska. Naszą kandydaturę muszą poprzeć inne państwa. "Wybory poprzedzone zostaną szeroką akcją dyplomatyczną, mającą na celu uzyskanie poparcia jak największej liczby ze 192 państw członkowskich ICAO" - powiedziała. Jak dodała, możemy liczyć na rekomendację wszystkich państw członkowskich Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego (ECAC), a za pośrednictwem tej organizacji międzyrządowej - także innych organizacji regionalnych: afrykańskiej (AFCAC), arabskiej (ACAC), latynoamerykańskiej (LACAC) oraz innych państw członkowskich ICAO.

ICAO została powołana w 1945 r. na mocy konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Na jej siedzibę wybrano Montreal. Faktyczną działalność rozpoczęła w 1947 r. jako wyspecjalizowana agenda ONZ. Polska należy do ICAO od jej powstania.

Źródło: PAP
comments powered by Disqus

Komentarze

oby nie! co jeszcze chcecie zepsuć? Lotnictow światowe?

Moze znany i lubiany Pan Lep....a zajmie sie wspolpraca?