Przejdź do treści
Źródło artykułu

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej: 9 grudnia spotkanie ze związkowcami PAŻP

Na 9 grudnia zaplanowano spotkanie z organizacją związkową działającą w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – poinformował PAP w poniedziałkowym komunikacie PAŻP. Ma to związek ze sporem, jaki PAŻP zgłosiła do Państwowej Inspekcji Pracy.

Jak wskazano w komunikacie, 27 listopada do PAŻP wpłynęło pismo jednej z kilkunastu działających w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej organizacji związkowych "z żądaniami w trybie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych".

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak napisano, "pracodawca natychmiast zgłosił spór do Państwowej Inspekcji Pracy" oraz zaprosił tę organizację związkową do rozmów 9 grudnia 2019 r.

PAŻP zaznaczył, że "nie składał w dniu 2 grudnia 2019 r. jakichkolwiek oświadczeń w przedmiocie wypowiadania lub rozwiązywania umów o pracę".

W ostatnich dniach listopada, jak wyjaśniono, grupa pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej "złożyła z własnej inicjatywy oświadczenia o rozwiązaniu umów o pracę z zachowaniem okresów wypowiedzenia".

2 grudnia PAŻP po "wnikliwym przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego" przekazał tym pracownikom informację potwierdzającą fakt złożenia przez nich oświadczeń o wypowiedzeniu umów o pracę, "wskazując na konsekwencje prawne złożonych przez nich oświadczeń oraz przypomniał o obowiązkach pracowniczych wynikających z obowiązujących przepisów prawa" – czytamy w komunikacie. Przeprowadzono też, jak dodano, rozmowy z dwoma przedstawicielami związku zawodowego.

Jednocześnie pracodawca przekazał 2 grudnia informację pracownikom "o woli dialogu z każdym pracownikiem" – poinformowano.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podkreśliła też, że "bezpieczeństwo operacji na lotniskach w Polsce, w tym na Lotnisku im. F. Chopina w Warszawie, jest zapewnione przez kontrolerów ruchu lotniczego PAŻP".

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej to jedyna instytucja kształcąca i zatrudniająca kontrolerów ruchu lotniczego. PAŻP gwarantuje też zatrudnienie dla wszystkich, którzy dostaną licencję.

PAŻP odpowiada ponadto za zarządzanie polską przestrzenią powietrzną oraz za infrastrukturę lotniczą, którą buduje i rozwija. Sprawuje nadzór m.in. nad systemem radarowym, urządzeniami nawigacji lotniczej, systemami łączności i systemami wspomagającymi lądowanie.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony