PKN Orlen chce opracować raport nt. paliw lotniczych JET A-1 z udziałem biokomponentów

Tankowanie samolotu (fot. odysseyaviationbahamasfsp.net)

PKN Orlen ogłosił zapytanie ofertowe na opracowanie raportu „BioJET – analizy rynku, technologii i surowców”, który dotyczyć ma paliw do turbinowych silników lotniczych JET A-1 z udziałem biokomponentów. Oferty można składać do 28 stycznia – podała w ogłoszeniu spółka.

PKN Orlen przypomniał w opublikowanej dokumentacji zapytania, że wypracowywane obecnie regulacje dotyczące redukcji GHG – gazów cieplarnianych w lotnictwie „staną się najprawdopodobniej już od 2021 r. standardem międzynarodowym”.

Spółka wspomniała jednocześnie, iż Polska, Czechy, Litwa oraz państwa bałtyckie nie są co prawda wprost objęte obowiązkiem CORSIA, ale go przyjęły – chodzi o opublikowany w 2018 r. przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego załącznik do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, dotyczący regulacji związanych z Mechanizmem Kompensacji i Redukcji CO2 dla Lotnictwa Międzynarodowego (CORSIA).

„Kluczowym terminem nakładającym cele redukcji w trybie obowiązkowym dla krajów, których udział w światowym rynku przewozów – RTK wynosi ponad 0,5 proc. lub należą do grupy krajów kumulatywnie generujących 90 proc. emisji, będzie rok 2026. Zobowiązania poszczególnych krajów oraz deklaracje międzynarodowych przewoźników w kwestii wcześniejszych terminów realizacji wyznaczonych celów redukcji emisji CO2, wyznaczą determinanty czasowe dla dostawców paliw lotniczych również na lotniska międzynarodowe w krajach niezobowiązanych bezpośrednio do stosowania biokomponentów w paliwach typu JET A-1” – wyjaśnił PKN Orlen.

Koncern zwrócił przy tym uwagę, że Grupa Orlen „prowadzi działania biznesowe polegające między innymi na sprzedaży paliw transportowych na rynkach europejskich, w szczególności w Polsce, Niemczech, Czechach, Słowacji, Austrii, Litwie, Łotwie, Estonii, Ukrainie i na Węgrzech”. „W kontekście powyższego w PKN Orlen realizowany jest projekt, którego celem jest opracowanie strategii dotyczącej realizacji celów nakreślonych przez regulacje i deklaracje dotyczące rynków macierzystych koncernu, w zakresie zapewnienia dostępności paliw do turbinowych silników lotniczych Jet A-1 z udziałem biokomponentów, produkowanych zgodnie z wytycznymi normy ASTM D-7566 i jej ewentualnych aktualizacji” – zaznaczył koncern.

PKN Orlen wyjaśnił, że celem ogłoszonego właśnie postępowania „jest wyłonienie wykonawcy kompleksowego raportu w zakresie zapotrzebowania rynkowego w Polsce, Czechach i na Litwie oraz w państwach bałtyckich na paliwo do turbinowych silników lotniczych JET A-1 z udziałem biokomponentów, dostępności technologii produkcji tychże biokomponentów i przypisanych do nich surowców, jak również dostępności gotowych już biokomponentów, na rynkach w zasięgu geograficznym zapewniającym efektywność łańcucha dostaw na rynki macierzyste” Grupy Orlen – Polska i Czechy.

Spółka uściśliła, iż oczekiwany zakres raportu powinien zawierać m.in.: uwarunkowania regulacyjne i rynkowe oraz wskazania terminowe i ilościowe w zakresie wymagalności dostępu do paliw lotniczych na rynkach macierzystych PKN Orlen oraz na rynkach krajów bałtyckich, w tym z uwzględnieniem: aktualnych i projektowanych wymogów regulacyjnych Unii Europejskiej w perspektywie do 2035 r., prognoz zapotrzebowania na paliwo BioJET w perspektywie 2019-2035 r. w Polsce i Czechach oraz krajach bałtyckich opartych na regulacjach, a także aktualizacji systemów certyfikacji dla paliw do turbinowych silników JET A-1 i paliwa Kod NATO F-34 z udziałem biokomponentów.

PKN Orlen podkreślił w ogłoszeniu, iż jest głównym producentem i dystrybutorem paliwa lotniczego JET A-1 w Polsce i Czechach. Spółka zaznaczyła, iż w Polsce działa w 11 krajowych portach lotniczych, w tym w największych, jak: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Katowice czy Modlin, gdzie obsługuje ok. 300 lotów dziennie realizowanych przez największe linie lotnicze. Koncern wspomniał również, że w Czechach, na lotnisku w Pradze, Grupa Orlen „jako jedyny w tym kraju producent JET A-1, realizuje ok. 20 proc. dostaw, tankując paliwo lotnicze do samolotów największych międzynarodowych przewoźników lotniczych m.in.: Czech Airlines, Qatar Airways, UPS, KLM, Air France, Travel Service”.

Źródło: PAP
comments powered by Disqus