P. Samson: lotnictwo najbezpieczniejszym środkiem transportu, ale istnieją zagrożenia

Piotr Samson, prezes ULC na konferencji „Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym” (fot. kadr z filmu PAP)

Lotnictwo jest najbezpieczniejszym środkiem transportu; możemy się jednak spodziewać, że ktoś, kto do tej pory próbował używać środków konwencjonalnych typu nóż czy pistolet sięgnie po środki związane z informatyką i dlatego musimy być na to przygotowani – powiedział PAP prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson.

„Lotnictwo jest najbezpieczniejszym środkiem transportu" – powiedział prezes ULC Piotr Samson. Zaznaczył jednak, że należy przeciwdziałać zagrożeniom wynikającym z postępu technologii. „Możemy się spodziewać, że ktoś kto do tej pory próbował używać środków konwencjonalnych typu nóż czy pistolet sięgnie po środki związane z informatyką i dlatego musimy być na to przygotowani” – podkreślił.

Zdaniem prezesa ULC działania prewencyjne można prowadzić na dwóch poziomach. Pierwszy z nich to płaszczyzna analityczna polegająca m.in. na wymianie informacji między wszystkimi lotniskami. Druga płaszczyzna to prewencja techniczna i informatyczna. Jak wyjaśnił, chodzi o "różnego typu oprogramowania, które służą do tego, aby blokować akty niepożądanej ingerencji w zarodku".

W kwestii postępów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, jakie nastąpiły w ostatnim roku, Samson przyznał że Ministerstwo Cyfryzacji powołało Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NC Cyber), które zarządza całym systemem cyberbezpieczeństwa na terenie kraju. Jak podkreślił prezes ULC: "jako sektor lotniczy chcemy się aktywnie w to włączyć tworząc nasz własny podsystem, który będzie zintegrowany z tym, co jest robione na poziomie ogólnokrajowym".

Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NC Cyber) działa w strukturze NASK. Głównym zadaniem Centrum jest dbałość o bezpieczeństwo cyberprzestrzeni RP m.in. poprzez opracowywanie narodowych planów ochrony. NC Cyber współpracuje w tym zakresie z administracją, biznesem oraz ze środowiskiem naukowym. Centrum funkcjonuje jako ośrodek wczesnego ostrzegania, który działając w systemie 24/7/365 monitoruje i zarządza trybem informowania o zagrożeniach sieciowych. Centrum zajmuje się również obsługą zgłoszeń szkodliwych i nielegalnych treści.

Zdaniem Samsona, dla zapewnienia bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym równie ważna, jak działania na poziomie krajowym, jest współpraca międzynarodowa.

Podczas międzynarodowej konferencji „Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym”, która odbyła się w dniach 8-9 listopada w Krakowie przyjęto Deklarację Krakowską, dokument wzywający kraje europejskie do przyjęcia wspólnego systemu, który zabezpieczy lotnictwo cywilne przed cyberzagrożeniami.

W krakowskiej konferencji udział wzięli m.in. dyrektor generalny EASA Patrick Ky, wiceminister infrastruktury i budownictwa Marek Chodkiewicz, odpowiedzialny za transport lotniczy, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson, a także wiceminister cyfryzacji Krzysztof Silicki oraz prezes Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego (ECAC) Ingrid Cherfils.

Prezes ULC podczas konferencji prasowej podpisał również porozumienie z EASA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego) dotyczące testowania w Polsce europejskiego programu pilotażowego związanego z cyberbezpieczeństwem w sektorze lotniczym. Wybór Polski spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej jest znaczącym wyróżnieniem dla naszego kraju. Zaproszenie przez EASA do współpracy Polski oznacza, że nasze działania na rzecz cyberbezpieczeństwa w sektorze lotniczym są dostrzegane oraz doceniane nie tylko w kraju, ale także za granicą.

Udostępniamy nagranie wideo:

Źródło: PAP
comments powered by Disqus