Michał Szaniawski został powołany na p.o. prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej

Michał Szaniawski, p.o. Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej (fot. polsa.gov.pl)

Michał Szaniawski został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego z dniem 1 kwietnia 2019 r. na pełniącego obowiązki prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej – informuje ministerstwo przedsiębiorczości i technologii na swojej stronie internetowej.

Szaniawski zastąpił dr Grzegorza Bronę, który pełnił funkcję prezesa od 14 marca 2018 r. i złożył rezygnację.

"Instytucja wspiera przemysł kosmiczny, użytkowanie przestrzeni kosmicznej, rozwój technik kosmicznych, w tym inżynierii satelitarnej, a także badania i wykorzystywanie ich wyników do celów użytkowych, gospodarczych, obronnych i bezpieczeństwa państwa" – tłumaczy MPiT.

Jak wyjaśniono, Michał Szaniawski jest absolwentem Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także kursy specjalistyczne na International Space University w Strasburgu oraz Wirtschaftsuniversität w Wiedniu. Ma kilkanaście lat doświadczenia w zarządzaniu spółkami prawa handlowego.

W ostatnich latach Szaniawski pełnił funkcję wiceprezesa Agencji Rozwoju Przemysłu, był też doradcą minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz. W tym czasie m.in. odpowiadał za stworzenie Programu Wsparcia Sektora Technologii Kosmicznych w Polsce oraz negocjacje w sprawie przystąpienia Polski do Europejskiego Programu Świadomości Sytuacyjnej w Kosmosie (EUSST). Od listopada 2018 r. był członkiem Rady Polskiej Agencji Kosmicznej.

Ministerstwo informuje w komunikacie, że do najważniejszych zadań Polskiej Agencji Kosmicznej należy m.in. inicjowanie, przygotowywanie oraz wdrażanie założeń, głównych kierunków badań i programów w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej; zapewnianie spójności polskiej polityki kosmicznej z programami międzynarodowymi.

PAK reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej, w szczególności w programach Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Kosmicznej, Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) i Europejskiej Agencji Obrony (EDA). Agencja przygotowuje analizy i raporty z zakresu badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej oraz ich wykorzystywania w różnych sektorach gospodarki, a także w obszarach obronności i bezpieczeństwa państwa.

Do zadań PAK należy także prowadzenie rejestru obiektów w przestrzeni kosmicznej; podejmowanie oraz wspieranie działań na arenie międzynarodowej na rzecz promocji polskiej gospodarki i myśli naukowej w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej; wykonywanie zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa w tym dotyczących: satelitarnej obserwacji powierzchni Ziemi, obserwacji przestrzeni kosmicznej, nawigacji i łączności satelitarnej. Ponadto obowiązkiem PAK jest wspieranie edukacji i kształcenia specjalistów związanych z badaniem kosmosu.

Źródło: PAP
comments powered by Disqus