Kapis: ok. 4,2 mld zł na infrastrukturę lotniczą do 2015 r.

euro

Resort transportu przewiduje, że do 2015 r. wartość inwestycji dot. infrastruktury lotniczej wyniesie ok. 4,2 mld zł, z tego ze środków unijnych będzie ponad 2,9 mld zł - poinformował we wtorek Krzysztof Kapis z resortu transportu.

Kapis wyjaśnił, że na inwestycje lotnicze do 2015 r. ze środków unijnych pochodzić będzie 1 mld 703 mln zł w ramach Programowi Infrastruktura i Środowiska (POIiŚ), ok. 362 mln zł z funduszu TEN-T (Transeuropejskie Sieci Transportowe), a ok. 855 mln zł z regionalnych programów operacyjnych.

"W bieżącej perspektywie unijnej na lata 2007-2013 ze środków unijnych sfinansowano projekty dotyczące m.in. bezpieczeństwa ruchu lotniczego, rozbudowy lotnisk - w tym terminali i pasów startowych, połączeń infrastrukturalnych z lotniskami" - powiedział Kapis podczas posiedzenia dwóch stałych podkomisji sejmowych: ds. monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury oraz ds. transportu lotniczego i gospodarki morskiej.

Kapis poinformował, że ze środków unijnych skorzystało Lotnisko Chopina w Warszawie, a także lotniska: w Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Wrocławiu. Ze środków unijnych warszawski port sfinansował zakup sprzętu do zimowego odśnieżania.

"W naszej ocenie przyznane środki zostały wykorzystane w sposób efektywny i skuteczny. Lotnictwo otrzymało 2 proc. środków unijnych przeznaczonych (...) dla Polski w bieżącej perspektywie" - powiedział Kapis.

Wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski mówił, że ze środków unijnych udało się dofinansować budowę niektórych lotnisk, m.in. w Lublinie i Modlinie. "W portach w Bydgoszczy, Zielonej Górze, Łodzi, Krakowie, Rzeszowie, Poznaniu udało się zmodernizować istniejącą infrastrukturę" - dodał. Wiceminister stwierdził, że prawdopodobnie w nadchodzącej perspektywie unijnej będzie możliwość kontynuacji projektów rozpoczętych w bieżącej perspektywie.

Na lata 2007-2013 Polska z Unii Europejskiej dostała niemal 68 mld euro. (PAP)

aop/ amac/ jbr/

Źródło: PAP
comments powered by Disqus