Budimex: jest gotowa wieża kontroli lotów na lotnisku Katowice

Nowa wieża kontroli lotów w Pyrzowicach (fot. Krzemiński Photography)

Nowa wieża kontroli lotów na lotnisku Katowice jest gotowa – poinformował w poniedziałkowym komunikacie jej wykonawca, firma Budimex. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zapowiadała, że uruchomienie operacyjne wieży nastąpi pod koniec 2018 r.

Wieża liczy ponad 1800 m kw. powierzchni, na której rozmieszczone zostały: pomieszczenie ze stanowiskami kontroli wieżowej i kontroli zbliżania, pomieszczenia techniczne i garażowe oraz zaplecze socjalne. Wokół wieży powstał system dróg wewnętrznych wraz z parkingami. Poziom operacyjny ulokowano na wysokości 42 m.

Obudowę wieży zaprojektowano w formie elewacji pochłaniającej energię PEM – z aluminiowej płyty kompozytowej. W trzonie zaprojektowano windę elektryczną z podszybiem i nadszybiem bez pomieszczenia maszynowni, przystosowaną do wymogów jakie musi spełniać dźwig dla ekip ratowniczych.

Katowicka wieża jest inwestycją w bezpieczeństwo ruchu lotniczego i poprawę jego płynności, a przede wszystkim stanie się jedną z infrastrukturalnych wizytówek województwa śląskiego.

Budowa nowej wieży na katowickim lotnisku, najwyższego obiektu tego typu w Polsce, rozpoczęła się w marcu ub. roku. Wieża ma 46 m wysokości i poziom operacyjny na wysokości 41 m. Na powierzchni ponad 1,8 tys. m kw. obiektu zaplanowano pomieszczenia ze stanowiskami kontroli wieżowej, kontroli zbliżania, techniczne i biurowe oraz zaplecze socjalne.

Jak podał w poniedziałkowej informacji Budimex, wartość kontraktu to 20,22 mln zł netto. Ogólna wartość inwestycji PAŻP, ze względu na wyposażenie, będzie jednak wyższa.


Nowa wieża kontroli lotów w Pyrzowicach (fot. Marcin Wierzbicki/EPKT Spotters)

Budowa nowej wieży kontroli lotów na katowickim lotnisku stała się potrzebna ze względu na zmiany układu pola manewrowego portu i płyt postojowych oraz przesunięcia tej infrastruktury na wschód. Był to efekt licznych inwestycji zarządcy katowickiego lotniska, Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, w ostatnich latach.

GTL zbudowało m.in. nową drogę startową o długości 3,2 km, rozbudowało płytę postojową nr 1, zbudowało płytę dla samolotów cargo i do odladzania, a także utworzyło nowy system dróg kołowania. Kontrolerzy ruchu muszą mieć tymczasem dobry widok na wszystko, co dzieje się na lotnisku.

Budowa nowej wieży nie jest jedynym przedsięwzięciem PAŻP w Porcie Lotniczym Katowice. Na lotnisku trwają prace nad uzbrojeniem w system ILS CAT I zachodniego, pomocniczego podejścia do drogi startowej. Katowice mają być pierwszym w lotniskiem regionalnym w Polsce z systemem ILS na obu kierunkach podejściach do drogi startowej.

Już wcześniej PAŻP wyposażyła w ten radiowy system nawigacyjny wspomagający lądowanie samolotów w warunkach ograniczonej widoczności i niskiej podstawy chmur zasadnicze (wschodnie) podejście do oddanej do użytku w maju 2015 r. nowej drogi startowej i przygotowała stosowne procedury. Umożliwiło to lądowania w II kategorii operacji lotniczych i znacząco poprawiło dostępność lotniska w trudnych warunkach atmosferycznych.

Uzbrojenie w ILS także podejścia zachodniego wynika ze wzrostu w ostatnich latach częstotliwości występowania wiatrów z kierunku wschodniego. Realizując tę inwestycję PAŻP wykorzystuje system ILS używany wcześniej na starej drodze startowej – i przygotowuje odpowiednie procedury.

Według wcześniejszych zapowiedzi kolejnymi inwestycjami Agencji w Katowicach mają być: nowy radar wtórny oraz nowy ośrodek radiokomunikacyjny. Urządzenia te – zapewniające optymalny poziom bezpieczeństwa operacji lotniczych – mają zostać wybudowane do 2020 r.

W ostatnich tygodniach lotnisko Katowice zakończyło prace związane z przekształcaniem starej drogi startowej w drogę kołowania oraz dostosowaniem pola manewrowego portu do operacji w warunkach ograniczonej widzialności.

Obecnie na lotnisku trwa rozbudowa płyty postojowej cargo na zachód. W toku są prace związane z przygotowanie projektu budowlanego całkowitej modernizacji i rozbudowy centralnego terminalu pasażerskiego B (prace mają ruszyć w sezonie zimowym 2019-2020). Rozbudowywany na zachód ma być parking nr 1, przed terminalami pasażerskimi.

Władze Portu Lotniczego Katowice kontynuują trwający od ponad 10 lat proces inwestycyjny, spodziewając się w tym roku kolejnego kilkusettysięcznego wzrostu liczby obsłużonych pasażerów. W ub. roku obsłużono ich tam prawie 3,9 mln - o blisko 700 tys. pasażerów więcej niż w poprzednim roku.

Źródło: PAP
comments powered by Disqus