Ośrodek KSEJ przy OKL PWSZ w Chełmie

Ośrodek KSEJ przy OKL PWSZ w Chełmie (fot. pwsz.chelm.pl)

W strukturach Centrum Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, w dniu 16 maja 2017 r.  rozpoczął działalność ośrodek egzaminacyjny z języka angielskiego dla pilotów i kandydatów na pilotów, działający w oparciu o Komputerowy System Egzaminów Językowych (KSEJ). Działania te  są następstwem współpracy jaką Uczelnia od wielu lat prowadzi z Urzędem Lotnictwa Cywilnego.

Egzaminy prowadzone będą przez egzaminatorów ULC (będących jednocześnie pracownikami PWSZ w Chełmie), w specjalnie do tego celu przygotowanych pomieszczeniach w siedzibie Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie w Depułtyczach Królewskich.

Zgłoszenia na egzaminy należy przesyłać mailowo na adres: centrumlotnicze@pwsz.chelm.pl  lub telefonicznie pod numerem telefonu (82) 564-00-28. Kandydat przy zgłoszeniu proszony jest o podanie: Imienia i Nazwiska, Numeru licencji lub PESEL, Numeru telefonu kontaktowego (w przypadku zgłoszeń mailowych).

Dodatkowo przed przystąpieniem do egzaminu KSEJ można skorzystać z oferty kursów doszkalających obejmujących program standardowy bądź intensywny.

Link do opisem egzaminu jak również formalności, których trzeba dopełnić przed przystąpieniem do egzaminu: www.ulc.gov.pl

Data Sesji Egzaminacyjnych – Czerwiec (organizator zastrzega sobie prawo do realizacji egzaminów dla grup co najmniej 4 os.): ✈ 1-2.06; ✈ 12.06; ✈ 19-21.06; ✈ 29-30.06

Źródło: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
comments powered by Disqus