Miliony na szkolenie lotnicze dla PWSZ w Chełmie od MIB

Od lewej: prof. dr hab.inż. Arkadiusz Tofil-Rektor PWSZ w Chełmie, i Łukasz Puzio-Dyrektor Centrum Lotniczego (fot. PWSZ Chełm)

Władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie mają powody do satysfakcji. Uczelnia otrzymała właśnie ponad 7 mln 271 tys. zł ministerialnej dotacji na funkcjonowanie Ośrodka Kształcenia Lotniczego.

W dniu 1 marca 2017 r. Rektor PWSZ w Chełmie prof. nadzw. dr hab. inż. Arkadiusz Tofil podpisał aneks do umowy w sprawie realizacji zadań związanych z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych.

Po wielu latach rywalizacji o najlepszą pozycję wśród akademickich ośrodków kształcenia lotniczego to pierwszy rok, kiedy OKL PWSZ w Chełmie wyszkolił największą liczbę pilotów cywilnych oraz mechaników lotniczych. Wynik ten przełożył się na pozyskanie najwyższej dotacji z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa przeznaczonej na szkolenie personelu lotniczego w roku 2017. Pozyskane środki stanowią gwarancję zapewnienia właściwej ścieżki szkolenia dla wszystkich studentów na specjalnościach związanych z lotnictwem.

Ośrodek Kształcenia Lotniczego PWSZ jest jednym z trzech akademickich ośrodków w Polsce, który szkoli pilotów lotnictwa cywilnego. W ostatnim roku 52 osoby ukończyły szkolenie lotnicze: 30 studentów otrzymało zawodową licencję samolotową, 4 studentów wyszkoliło się do licencji zawodowej śmigłowcowej, zaś 18 – do licencji mechanika lotniczego, co daje najwyższą liczbę w ogólnym zestawieniu spośród wszystkich uczelni wyższych.

To dla nas powód do dumy, że po wielu latach podnoszenia jakości kształcenia oraz zwiększania zakresu szkoleń, jesteśmy największym ośrodkiem szkolenia lotniczego w Polsce. Efektywność oraz jakoś kształcenia na kierunkach lotniczych naszej uczelni została nagrodzona. To tylko umacnia nas w przekonaniu, że również na wschodzie Polski można wiele osiągnąć, jeśli tylko wykaże się dostatecznie dużą determinację w działaniach – mówi prof. nadzw. dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, rektor PWSZ w Chełmie, który 1 marca podpisał stosowną umowę.

W tym roku dotacja na szkolenie lotnicze dla PWSZ w Chełmie, przyznana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jest o 1 mln zł wyższa od ubiegłorocznej i, co warto podkreślić, o ponad 2 mln zł większa od kwoty jaką otrzymała aktualnie Politechnika Rzeszowska na ten sam cel.

Staramy się być liderami, w tych obszarach, w których jest to możliwe – dodaje rektor. – Ten rok możemy zaliczyć do udanych, przynajmniej jeśli chodzi o zabezpieczenie działalności ośrodka. Nasi studenci, którzy są głównymi beneficjentami, mogą być spokojni o cały proces kształcenia lotniczego. Kwota przyznanej dotacji będzie mieć też prawdopodobnie wpływ na większy nabór w przyszłym roku – informuje rektor Tofil.

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na specjalnościach pilotaż samolotowy i śmigłowcowy studiuje obecnie ok. 100 osób, podobnie jak na specjalności mechanika lotnicza. W ubiegłym roku szkoleniem lotniczym objętych było 220 studentów, którzy łącznie zrealizowali ponad 6 tysięcy godzin szkolenia.

Nasi absolwenci znaleźli zatrudnienie w Polskich Liniach Lotniczych LOT, Wizz Air, Ryanair, Travel Service oraz EnterAir. Oprócz tego są zatrudniani na stanowiskach instruktorskich w ośrodkach szkolenia oraz w aeroklubach, znaleźli zatrudnienie jako personel lotniczy również w Ośrodku Kształcenia Lotniczego PWSZ w Chełmie – dodaje Łukasz Puzio, Dyrektor Centrum Lotniczego.

Źródło: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
comments powered by Disqus