Zaproszenie na Międzynarodowe Zawody Mikrolotowe i Festyn Lotniczy „Niebo Dla Każdego” Czarże- Rafa 2013

Niebo dla Każdego, Czarże-Rafa 2013

Stowarzyszenie Promocji Lotnictwa „Od Śmigła” serdecznie zaprasza do udziału w Międzynarodowych Zawodach Mikrolotowych i Festynie Lotniczym „Niebo Dla Każdego” Czarże- Rafa 2013. 

Impreza odbędzie się w dniach 27-28 Lipca 2013 r., na terenie lądowiska w miejscowości Rafa. Dysponujemy pasem trawiastym o długości 450m. 

Prosimy o zgłoszenie przybycia oraz chęci udziału w After Party do dnia 23 lipca na adres kontakt@odsmigla.com bądź pod numerem telefonu: 500 524 800 podając imię i nazwisko, dane kontaktowe, typ statku powietrznego oraz ewentualne informacje o zapotrzebowaniu na paliwo. 
 


Wszelkie informacje dotyczące imprezy są publikowane na naszej stronie internetowej  

W przypadku jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.

Do zobaczenia w Czarżu! 

Natalia Płończak

Źródło: odsmigla.com
comments powered by Disqus

Komentarze

Sprawa z policją wygrana. Zmienił się komendant, od 2010r. współpraca z Policją układa się bardzo dobrze. W 2011 r. impreza odbyła się w Watorowie na cywilizowanym lotnisku, podobnie jak w 2012 we Wlewsku. Prawda jest taka, że żadna z tych imprez nie była w stanie choć w części dorównać klimatowi imprezy w Czarżu- zapytajcie tych, którzy byli w 2010 :)

Pani Natalio, jeżeli miałyby być to jednak pokazy lotnicze to trzeba byłoby speńić wymogi art 123 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134) oraz wymogi rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych (Dz. U. z 2013 r. poz. 576)

"1a. Przez pokaz lotniczy należy rozumieć loty statków powietrznych organizowane dla publiczności w celu zademonstrowania sprzętu lotniczego lub umiejętności pilotów, które nie są:
1) wykonywane wyłącznie w ramach szkolenia lub treningu;
2) organizowane wyłącznie w celach handlowych lub zawodowych.

1b. Na wniosek organizatora pokazów lotniczych, złożony co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem pokazu, zawierający ich program, Prezes Urzędu wyraża zgodę na ich przeprowadzenie, jeżeli spełnione są wymogi bezpieczeństwa określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 1f.

1c. Zgodę, o której mowa w ust. 1b, Prezes Urzędu wydaje w drodze decyzji administracyjnej.

1d. Nie wymagają zgody Prezesa Urzędu pokazy lotnicze organizowane dla publiczności na terenie, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi mniej niż 1000. O zamiarze zorganizowania takich pokazów należy jednak powiadomić Prezesa Urzędu na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem pokazu wraz z podaniem programu.

1e. Pokazy lotnicze odbywają się z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 152, poz. 1021).

Pani Natalio a jak zakończyła się akcja z policją ?

Szkoda, że nie można się dogadć żeby taka impreza była na cywilizowanym lotnisku.
Np: Watorowo , Lisie a może piękny Toruń.
I tak przylecimy.