To oni strzegą bezpieczeństwa w rejonie portu lotniczego F. Chopina

To oni strzegą bezpieczeństwa w rejonie portu lotniczego F. Chopina (fot. NwOSG)

Funkcjonariusze z Wydziału Zabezpieczenia Działań oraz Grupy Interwencji Specjalnych to elitarne jednostki funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej odpowiedzialne za zadania szczególnie wysokiego ryzyka. Interweniują w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku w obszarze terytorialnej odpowiedzialności oddziału ale nie tylko. Odpowiadają również za interwencje wobec niebezpiecznych i agresywnych osób oraz ochronę pirotechniczną w portach lotniczych.

– Wieża tu Oko. Odbiór.
– Tu Wieża. Odbiór.
– 15, D10, prawy skraj hali remontowej, mamy dwóch obserwatorów w ubiorze cywilnym bez identyfikatorów, prawdopodobnie robią zdjęcia. Czy możecie to sprawdzić? Odbiór.
– Odebrałem. Kieruję GWT. Odbiór.
– Tu GIS, Odebrałem. Jesteśmy już w drodze do wskazanego sektora…


…takie komunikaty wypełniają eter nad Warszawą w czasie odbywających się w stolicy wszelkiego rodzaju wizyt o szczególnym znaczeniu międzynarodowym, a także ćwiczeń zgrywających służby podległe MSWiA z funkcjonariuszami Wydziału Zabezpieczenia Działań oraz Grupy Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie podległych Nadwiślańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej.

Wspólnie zapewniają oni bezpieczeństwo uczestnikom spotkań w tym prezydentom, premierom, głowom kościołów czy rodzin królewskich, przybywających do Polski drogą lotniczą w ramach oficjalnych delegacji państwowych.

Szczególną rolę w zabezpieczeniu takich przedsięwzięć odgrywają funkcjonariusze Sekcji Realizacji WZD, którzy we współdziałaniu z funkcjonariuszami BOR pełnią służbę na posterunkach obserwacyjno-strzeleckich. Są oni swoistymi „oczami” systemu ochrony, zapewniającego bezpieczeństwo najważniejszym osobom w Europie i na świecie, strzegąc w rejonie portu lotniczego F. Chopina ich bezpieczeństwa. Realizując zadania obserwacyjno-meldunkowe z najwyższych budynków umiejscowionych w rejonie działania, nie zważając na zmienne warunki pogodowe, w deszczu i słonecznym skwarze, przy porywistym  wietrze, w dzień i po zmroku bacznie wypatrują potencjalnego zagrożenia mogącego zakłócić przebieg wizyt począwszy już od pierwszych chwil po wylądowaniu na płycie lotniska samolotów z delegacjami.

Jednak nawet najszybsze wykrycie przez „strzelców” i precyzyjne wskazanie zagrożenia na nic by się nie zdało, gdyby nie bezpośrednia interwencja funkcjonariuszy Grup Wsparcia Taktycznego sformowanych na bazie WZD i GIS, którzy rozlokowani w najbardziej newralgicznych punktach lotniska i jego bezpośredniej styczności czuwają nad tym, by podczas wizyty nie wydarzyło się nic nieprzewidzianego. Doskonała znajomość terenu lotniska i wyuczona czujność jest niewątpliwym atutem funkcjonariuszy GIS i WZD pełniących obowiązki w składzie grup wsparcia taktycznego, którzy błyskawicznie sprawdzają wszystkie podejrzane informacje będąc w gotowości do podjęcia zdecydowanych kroków by przeciwdziałać wszelkim formom naruszenia porządku i bezpieczeństwa w rejonie odpowiedzialności.

Niejednokrotnie jest to kilkudniowa, wymagająca służba na stanowiskach, po kilkanaście godzin na dobę. Cele operacji zostają w pełni osiągane, a widoczna obecność funkcjonariuszy z pewnością odgrywa znaczącą rolę działań prewencyjnych, sygnalizując jednocześnie, że Straż Graniczna wewnątrz kraju posiada stosowne siły i środki by podołać tak poważnym i odpowiedzialnym wyzwaniom jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa w czasie prestiżowych wizyt.

Źródło: Nadwiślański Oddział SG
comments powered by Disqus