Nowy sprzęt pirotechniczny dla Placówki Straży Granicznej w Łodzi

Przekazanie sprzętu pirotechnicznego Placówce Straży Granicznej w Łodzi (fot. chor. szt. SG Emilia Pejska PSG w Łodzi)

Placówka Straży Granicznej w Łodzi wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt pirotechniczny o wartości blisko 1 250 000 złotych, który został zakupiony przez Wojewodę Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego.

6 sierpnia na terenie Portu Lotniczego w Łodzi odbyło się oficjalne spotkanie z udziałem przedstawicieli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na czele z Wojewodą Łódzkim Tobiaszem Bocheńskim,  Dyrektorem Wydziału  Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dorotą Gajewską oraz Dyrektorem Operacyjnym Portu Lotniczego Łódź Markiem Domagałą. Z ramienia Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej obecny był Komendant Oddziału płk SG Robert Bagan oraz p.o. Komendanta Placówki Straży Granicznej w Łodzi kpt. Marcin Mróz. W symbolicznym przekazaniu sprzętu uczestniczyli także przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb i instytucji, z którymi na co dzień łódzka placówka SG współpracuje.

 
(fot. chor. szt. SG Emilia Pejska PSG w Łodzi)

Podczas spotkania nastąpiło symboliczne przekazanie nowego specjalistycznego sprzętu pirotechnicznego, w tym kluczyków do nowego pojazdu pirotechnicznego. Sprzęt, o który wzbogaciła się Placówka Straży Granicznej w Łodzi jest ogromnym wsparciem technicznym i uzupełnieniem umiejętności funkcjonariuszy Zespołu Interwencji Specjalnych, ale co istotne podnosi poziom bezpieczeństwa na całym lotnisku, gdyż odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów w komunikacji lotniczej każdego dnia spoczywa na Straży Granicznej. Działania o charakterze interwencyjnym podejmowane na terenie całego portu lotniczego i okolic wiążą się z koniecznością zapewnienia mobilności funkcjonariuszy Straży Granicznej i sprzętu pirotechnicznego, dlatego pozyskany pojazd specjalistyczny do przewozu sprzętu pirotechnicznego wraz z ubiorem ochronnym pirotechnika bardzo ułatwią to zadanie. Jakość i standard nowego sprzętu gwarantują również komfort pracy i bezpieczeństwo samych pirotechników

 
(fot. chor. szt. SG Emilia Pejska PSG w Łodzi)

Wartość przekazanego sprzętu to blisko 1 250 000 złotych, a w skład niego wchodzi tzw. pirowóz, czyli pojazd specjalny na podbudowie samochodu ciężarowego o ładowności 4,5t marki Mercedes Sprinter 4x4 z zabudową specjalną z wyposażeniem o wartości 895 440 złotych oraz kombinezon pirotechniczny ciężki EOD-10 o wartości 349 935 złotych.

Uroczyste zakończenie przekazania sprzętu zakończył pokaz pirotechniczny w wykonaniu funkcjonariuszy z Zespołu Interwencji Specjalnych z PSG w Łodzi. Zobrazował on w wielkim skrócie proces podjęcia interwencji wobec pozostawionego bez opieki przedmiotu i w konsekwencji jego neutralizację. Tego typu zdarzenia często odnotowuje Straż Graniczna na lotniskach w całej Polsce. Traktowane są one każdorazowo jako potencjalne zagrożenie zarówno dla pasażerów jak i osób pracujących na terenie portu lotniczego.

Źródło: Nadwiślański Oddział SG
comments powered by Disqus