Przejdź do treści
Pozostawiony bagaż - Port Lotniczy w Poznaniu (fot. nadodrzanski.strazgraniczna.pl)

Pozostawiony bagaż przyczyną ewakuacji 200 pasażerów w Poznaniu

21 października funkcjonariusze Straży Granicznej z poznańskiego lotniska ewakuowali ponad 200 osób z ogólnodostępnego terminala. Powodem była pozostawiona przez podróżnego walizka.

W poniedziałek, około 07:35 funkcjonariusze Zespołu Kontroli Ruchu Granicznego patrolujący Port Lotniczy w Poznaniu – Ławicy zauważyli pozostawiony bagaż. Przybyli na miejsce funkcjonariusze Zespołu Interwencji Specjalnych stwierdzili, że walizka nie posiada przywieszek bagażowych, brak było także osób, które widziały właściciela bagażu. Również na podstawie analizy monitoringu nie ustalono właściciela walizki.

Po powiadomieniu Zarządzającego Lotniskiem o konieczności ewakuacji części ogólnodostępnej portu lotniczego, części zewnętrznej portu wraz  z drogami dojazdowymi oraz zabezpieczenia medycznego i przeciwpożarowego niezbędnego do zabezpieczenia działań pirotechnicznych z Portu Lotniczego ewakuowano ok. 200 osób.

Następnie po stworzeniu i zabezpieczeniu strefy bezpieczeństwa o godzinie 08:00, miner pirotechnik, ubrany w kombinezon pirotechniczny dokonał prześwietlenia pozostawionej walizki za pomocą urządzenia RTG SCANNA. Wykonanie zdjęcia RTG pozwoliło wykluczyć niebezpieczeństwo w związku z pozostawieniem bagażu bez opieki. Walizkę przeszukano manualnie, ujawniono w niej ubrania i rzeczy osobiste. Po zakończeniu rozpoznania minersko – pirotechnicznego przywrócono w pełni funkcjonowanie Portu Lotniczego.

Kolejny raz Straż Graniczna apeluje do podróżnych o rozwagę i niepozostawianie bez opieki bagaży, a także zwrócenie baczniejszej uwagi na tych, którzy przyczyniają się do tego typu utrudnień. Każdorazowe pozostawienie bagażu bez opieki skutkuje uruchomieniem szeregu procedur bezpieczeństwa oraz utrudnia prawidłowe funkcjonowanie portu lotniczego. Za pozostawienie bagażu bez opieki grozi mandat w wysokości 500 zł, natomiast zarządzający lotniskiem może dochodzić od osoby odszkodowania związanego z kosztami przeprowadzonej akcji i związanymi z tym utrudnieniami na lotnisku.

FacebookTwitterWykop

Nasze strony