Nowy sprzęt pirotechniczny dla Placówki SG w Zielonej Górze – Babimoście

Nowy sprzęt pirotechniczny dla Placówki SG w Zielonej Górze – Babimoście (fot. NoOSG)

Pirotechnicy z Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze - Babimoście pełniący służbę na lotnisku, do wykonywania zadań z rozpoznania minersko - pirotechnicznego będą mogli wykorzystywać nowe specjalistyczne urządzenia. 29 grudnia 2015 r. Zastępca Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału SG płk SG Małgorzata Sakaluk przekazała funkcjonariuszom z Zielonej Góry zakupiony sprzęt.

W ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Nadodrzański Oddział Straży Granicznej otrzymał dofinansowanie do projektu „Zakup sprzętu do działań minersko - pirotechnicznych dla Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze - Babimoście”. Wartość projektu wyniosła 638 985 zł, a wartość dofinansowania 518 500 zł (poziom dofinansowania: 85%).

Realizując założenia projektu zakupiony został lekki kombinezon podchodzeniowy z hełmem dla pirotechnika, przenośne urządzenie rentgenowskie umożliwiające zdalne prześwietlanie materiałów i urządzeń wybuchowych i wysięgnik teleskopowy z manipulatorem, umożliwiający operatorowi sprawne podnoszenie podejrzanych ładunków z bezpiecznej odległości. Odbiór sprzętu został poprzedzony cyklem szkoleń dla funkcjonariuszy z PSG w Zielonej Górze – Babimoście z zakresu obsługi i użytkowania.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Realizowane przedsięwzięcie stanowi Etap III „ Inwestycje infrastrukturalne w Porcie Lotniczym Zielona Góra w Babimoście związane z rozwojem portu lotniczego”, dotyczący inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja Regionalnego Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście wraz z infrastrukturą lotniskową”, ujętej w Indykatywnym Planie inwestycyjnym LRPO.

Ww. projekt przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej przed zagrożeniami o charakterze terrorystycznym w Porcie Lotniczym Zielona Góra-Babimost oraz dostosowania infrastruktury lotniska do obowiązujących standardów.

Źródło: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej
comments powered by Disqus