Pod dobrymi skrzydłami Nr 6

Pod dobrymi skrzydłami Nr 6 (fot. muzeumsp.pl)

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie z radością oddaje do rąk sympatyków lotnictwa szósty numer biuletynu „Pod dobrymi skrzydłami”. Pierwszy w tym roku – numer 6/2019 – jest już dostępny w wersji elektronicznej.

Wersja tradycyjna będzie miała swoją premierę we wtorek 19 marca 2019 r podczas wernisażu w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. Od 20 marca wersja papierowa również dostępna w siedzibie muzeum w Dęblinie.

Proponujemy naszym czytelnikom nowy format czasopisma wydawanego przez Muzeum Sił Powietrznych od 2017 roku – mówi Paweł Pawłowski, Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych. W numerze nr 6.2019 można znaleźć m.in. artykuły o 20 rocznicy akcesji Polski do NATO, zapowiedzi wystaw w Dęblinie i Koszalinie, opisy nowych nabytków i renowacja samolotu SB-Lim, artykuł poświęcony płk pil. Szczepanowi Ścibiorowi, którego szczątki zostały w ubiegłym roku odnalezione podczas badań zespołu IPN.

Za pośrednictwem tego wydawnictwa Muzeum Sił Powietrznych pragnie zwrócić uwagę również na wydarzenia z dziejów lotnictwa i sił powietrznych, w których wszyscy mogą uczestniczyć wspólnie z Muzeum.

W Nr 6 biuletynu "Pod dobrymi skrzydłami" polecamy:

Jeszcze więcej Muzeum
W roku ważnych dla Polski jubileuszy – Stulecia polskiego lotnictwa wojskowego i Stulecia odzyskania Niepodległości – Muzeum w Dęblinie odnotowało rekordową frekwencję. O ponad 10.000  wzrosła liczba osób zainteresowanych naszymi wystawami oraz wydarzeniami, w porównaniu z rokiem 2017. Na tak dużą odwiedzalność w 2018 roku (51.778 osób) miało wpływ wprowadzenie  nowych  ofert  skierowanych do turystów i mieszkańców.

Francuscy lotnicy nad Wisłą
Z początkiem nowego roku do zbiorów Muzeum Sił Powietrznych trafił album z fotografiami wykonanymi 100 lat temu przez anonimowego francuskiego lotnika, służącego we Francuskiej Misji Wojskowej w latach 1919‒20. Album stanowi niezwykłą pamiątkę z pobytu w II Rzeczypospolitej Polskiej francuskich oficerów, którzy mieli znaczący wkład w tworzenie polskiej armii tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i w przededniu wybuchu wojny polsko-bolszewickiej.

Muzeum aktywne w budowaniu potencjału regionu
Rewitalizacja lotniskowej wieży ciśnień oraz wytyczenie szlaku historycznego na terenie Szkoły Orląt, stanowią perspektywę w tworzeniu potencjału turystycznego miasta Dęblin. Zaangażowanie Muzeum Sił Powietrznych w kreowanie krajobrazu kulturowego otoczenia i współdziałanie z lokalną społecznością, spełniają wytyczne zawarte w nowej Koncepcji rozwoju muzealnictwa wojskowego, przyjętej przez Ministra Obrony Narodowej z początkiem tego roku.

Kiedy mundur staje się kostiumem
W maju, podczas Europejskiej Nocy Muzeów, zapraszamy naszych widzów na wystawę kostiumów z polskich i zagranicznych produkcji filmowych.
Rola kostiumu w produkcji filmowej jest niezaprzeczalnie istotna. To on ostatecznie umiejscawia  bohatera w określonej rzeczywistości, to dzięki niemu charakter postaci nabiera finalnego kształtu, to jego, czasem nie do końca uświadomiona, obecność kieruje intuicją widza w odbiorze obrazu.

Historia koszalińskich koszar
Pod takim tytułem, od 19 III 2019 r. w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej czynna jest wystawa przedstawiająca dzieje miejscowych obiektów woj-skowych. Na planszach przedstawiono unikatowe zdjęcia prezentujące rozwój budownictwa koszarowego w Koszalinie, począwszy od czasów pruskich, poprzez lata 30-te XX wieku i okres II wojny światowej, aż po współczesność miejscowego garnizonu.

Zaślubiny z Wisłą po raz trzeci
14 września 2019 roku w Dęblinie odbędzie się ceremonia Zaślubin z Wisłą. Po raz trzeci pragniemy złożyć ślubowanie Królowej Polskich Rzek w Roku Ligi Morskiej i Rzecznej oraz z okazji 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, którym w tym roku patronuje temat przewodni: Polski splot.

Muzeum w Koszalinie ma swojego patrona
31 sierpnia 2018 roku uroczyście odsłoniliśmy tablicę pamiątkową poświęconą płk. Stanisławowi Paszkiewiczowi – pierwszemu komendantowi Oficerskiej Szkoły Artylerii Przeciwlotniczej w Koszalinie.Uroczystość związana była z nadaniem dla  Muzeum imienia pierwszego komendanta Oficerskiej Szkoły Artylerii Przeciwlotniczej, której współczesne tradycje kontynuuje Centrum  Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta w Koszalinie.

Tworzymy kolekcję falerystyki lotniczej
Celem projektu utworzenia kolekcji falerystyki lotniczej jest prezentacja godła i emblematów polskich jednostek lotniczych – byłych i obecnych. Projekt dotyczy również falerystyki polskiego kontyngentu wojskowego oraz sił zbrojnych stacjonujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ramach umów NATOi Atlantic Resolve. Docelowo kolekcja ma prezentować odznaki, oznaki rozpoznawcze (plakietki), naszywki i inne atrybuty pamiątkowe jednostek.

Szczepan Ścibior – Odnaleziony!
W wyniku prac prowadzonych przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej, ofiary terroru komunistycznego odzyskują swoją tożsamość. W trakcie ostatniego etapu badań prowadzonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie, odnaleziono szczątki płk. pil. obs. Szczepana Ścibiora – wybitnego komendanta dęblińskiej „Szkoły Orląt”.

Projekt „niebo bez granic”. Lotniczy dom kultury Skocznia – Warszawa
Na kulturalnej mapie Warszawy pojawiło się nowe miejsce spotkań miłośników lotnictwa – zapomniany budynek dawnej Skoczni narciarskiej na Mokotowie, tuż obok ul. Ikara i Idzikowskiego. Tak, tak, lotnicze nazwy ulic nie są tu przypadkowe.
Po skoczni zostały wspomnienia i budynek wzorowany na stacji kolejki linowej kryjący w środku fragmenty łukowych podpór. I pewnie nikt nie pamiętałby już o Skoczni, (której zresztą nie ma) gdyby nie Filip Idzikowski, który tchnął nowego ducha w to zapomniane od 20 lat miejsce.

SB Lim-2 pod dobrymi skrzydłami
Od 24 października 2018 roku w Busku Zdroju można podziwiać samolot SB Lim-2 z kolekcji Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. To kolejny samolot objęty opieką przez pasjonatów lotnictwa w ramach programu „Pod dobrymi skrzydłami”. Kompletna renowacja samolotu szkolno-bojowego MiG-15 uTI/Sb Lim-2, przeprowadzona została z inicjatywy Zbigniewa Wacha, właściciela prywatnego Muzeum Techniki Wojskowej i Obrony Przeciwlotniczej w Busku Zdroju.

20 lat Polski w NATO
W 2019 r. obchodzimy dwudziestolecie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Sojuszu Północnoatlantyckiego. 12 III 1999 r. w Independence (stan Missouri) w Stanach Zjednoczonych polski minister spraw zagranicznych – Bronisław Geremek, razem z jego odpowiednikami z Czech i Węgier, przekazali na ręce sekretarz stanu USa Madeleine Albright akty przystąpienia do Traktatu Północnoatlantyckiego. Z tą chwilą Polska stała się formalnie stroną Traktatu – członkiem NATO.

Good morning, Dęblin
W roku stulecia wojskowej współpracy Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki, Muzeum Sił Powietrznych zaprasza do Dęblina na pierwszy w Polsce zlot grup rekonstrukcji historycznych, odtwarzających uzbrojenie i wyposażenie wojska Stanów Zjednoczonych Ameryki z lat 1775‒2018. Wydarzenie  odbędzie  się w Dęblinie w dniach 5–6.07.2019 r. na terenie przykoszarowego placu ćwiczeń 1. Batalionu Drogowo Mostowego nad Wisłą.

Pamiętajmy o lotnikach z Dęblina
Z inicjatywy mieszkańca Dęblina – pana Wiesława Grudniaka, zainicjowany został w Muzeum Sił Powietrznych projekt badawczy dotyczący upamięt-nienia lotników – uczestników II wojny światowej – pochodzących z Dęblina.
Pan  Wiesław  Grudniak  jest  jednym  z redaktorów tworzących bazę polskich lotników,  udostępnianą  na  portalu  www.niebieska.eskadra.pl, która powstała z myślą o upamiętnieniu polskich lotni-ków, którzy oddali swoje życie w obro-nie Ojczyzny, czy to pod polskim, czy obcym niebem, na ziemi przodków, czy to z dala od rodzinnego gniazda.

Kolejny raz przyszła do nas muzyka
Ponad 130 osób wspólnie śpiewało piosenki lotnicze podczas mikołajkowego oblotu nowego wydawnictwa Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, 6 grudnia 2018 roku. Spotkanie dowodziło tezie, że warto śpiewać – szczególnie w towarzystwie. Śpiewanie bowiem ma moc przełamywania barier i budowania więzi międzypokoleniowych.

Najlepsi przewodnicy nagrodzeni
W sobotę 8 grudnia 2018 roku poznaliśmy zwycięzców konkursu pt. Aktywny Przewodnik Turystyczny na najaktywniejszego przewodnika turystycznego wprowadzającego grupy zorganizowane do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie w 2018 roku.

Wersja elektroniczna poniżej. Zapraszamy do lektury.

Nr 6 (PDF) – do pobrania: Pod dobrymi skrzydłami 6.2019

Nr archiwalny (PDF) – do pobrania: 1.2017. Pod Dobrymi Skrzydłami
Nr archiwalny (PDF) – do pobrania: 2.2017. Pod Dobrymi Skrzydłami
Nr archiwalny (PDF) – do pobrania: 3.2017. Pod Dobrymi Skrzydłami
Nr archiwalny (PDF) – do pobrania: 4.2018. Pod Dobrymi Skrzydłami
Nr archiwalny (PDF) – do pobrania: 5.2018. Pod Dobrymi Skrzydłami

Źródło: Muzeum Sił Powietrznych
comments powered by Disqus