Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie nawiązało współpracę z pasjonatem lotnictwa

Adam Pękala podczas pracy przy śmigłowcu (fot. archiwum prywatne A. Pękala)

Jednym z podstawowych celów Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie jest inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.

Wolontariat jest dla nas warunkiem funkcjonowania żywej instytucji kultury. Wolontariusze współpracują z nami przy organizacji i obsłudze wydarzeń kulturalnych lub zajęć edukacyjnych. Zaangażowani są także w długofalowy proces, np. wspierając nas w aranżacji wystaw czasowych, w pracach badawczych związanych z poszukiwaniem miejsc pamięci i uzupełnianiu biografii ludzi lotnictwa, w projektach renowacji wybranych muzealiów. Swoje umiejętności mogą sprawdzić także osoby twórcze i posiadające doświadczenie m.in. w zakresie ochrony zabytków techniki – tłumaczą pracownicy dęblińskiego Muzeum.

Pasjonaci lotnictwa, szczególnie posiadający wiedzę praktyczną, stanowią dla placówki w Dęblinie cenne źródło wiedzy, a ich czas poświęcony dla tej instytucji to okazja do wymiany doświadczeń i wypracowania optymalnej strategii dla rozwoju kolekcji dziedzictwa techniki.

Nawiązana, czasem przypadkowo, znajomość, staje się dłuższą relacją, z której korzyści mają obie strony. Wizyta Adama Pękala – technika lotniczego, modelarza i spottera – zaowocowała nawiązaniem porozumienia na rzecz realizowanego przez Muzeum Sił Powietrznych programu renowacji statków powietrznych na ekspozycji głównej.

– Mamy przekonanie, że dzięki naszej współpracy, pan Adam zyska poczucie spełnionej misji, a jego wkład w profesjonalną renowację i odtworzenie malowania statków powietrznych będzie znaczący dla kolejnych pokoleń pasjonatów lotnictwa – mówią pracownicy Muzeum w Dęblinie.


(fot. archiwum prywatne A. Pękala)

Już 15 lipca, podczas wernisażu wystawy czasowej „Skrzydła na fali” fani lotnictwa będą mogli obejrzeć śmigłowiec Mi-2 poddany renowacji, podczas której uwzględnione będą nawet najdrobniejsze uwagi pana Adama, co do prawidłowego malowania powłoki, godła i emblematów. – Nasza współpraca ma również ten szczególny wymiar, ze względu na fakt, że to właśnie chor. Adam Pękala współpracował z Kpt. Mariuszem Kalinowskim, który jest autorem malowania tego śmigłowca, a sam wykonywał szablony do jego oznakowania – opowiadają dęblińscy muzealnicy.

Adam Pękala jest absolwentem Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu, COSSTWL w Oleśnicy. Służbę pełnił w 47 Pułku Szkolnym Śmigłowców, oraz 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej (66 Dywizjon Lotniczy oraz Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej), pełnił służbę w czasie III zmiany PKW Irak w składzie Samodzielnej Grupy Powietrzno-Szturmowej – jako starszy technik osprzętu lotniczego. Jest Specjalistą I klasy –  Osprzęt lotniczy, III klasy – Płatowiec i Silnik. Modelarz lotniczy, hobbysta, pasjonat lotnictwa, spotter, twórca kilku naszywek, godeł i malowań specjalnych, współautor wielu publikacji w czasopismach lotniczych – Lotnictwo, Aeroplan, Skrzydlata Polska.


(fot. archiwum prywatne A. Pękala)

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zaprasza do współpracy wszystkich, których interesuje zdobywanie oraz wymiana doświadczenia w zakresie lotnictwa – zarówno historii, jak i techniki lotniczej.

Źródło: Muzeum Sił Powietrznych
comments powered by Disqus