Maj miesiącem Patrona Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie

Maj miesiącem Patrona Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie (fot. muzeumsp.pl)

Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie – Paweł Pawłowski oraz Komendant Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie – płk Józef Trejder zapraszają w maju do zwiedzania Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie z okazji imienin patrona – pułkownika Stanisława Paszkiewicza – Pierwszego Komendanta Oficerskiej Szkoły Artylerii Przeciwlotniczej w Koszalinie.

Pułkownik Stanisław Paszkiewicz, ur. 22 czerwca 1903 r. w Pawłówce k. Tomaszowa Lubelskiego. Ochotnik wojny 1920 r. w szeregach 9 pułku piechoty Legionów. Ukończył Oficerską Szkołę Artylerii w Toruniu. Służył m.in. w 30 Pułku Artylerii Lekkiej we Włodawie, a od 1931 r. w 1 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej w Warszawie. W wojnie 1939 r. dowodził  samochodową baterią 75 mm armat przeciwlotniczych. Internowany na Węgrzech, przedostał się do Francji a następnie do Wielkiej Brytanii. Podczas bitwy o Monte Cassino dowodził dywizjonem w 5. Kresowym Pułku Artylerii Przeciwlotniczej 5. Kresowej Dywizji Piechoty. W grudniu 1945 r. powrócił do kraju. Dowodził m.in. 2. Pułkiem artylerii lekkiej w Radomiu. W sierpniu 1948 r. awansowany do stopnia pułkownika został wyznaczony na stanowisko komendanta nowo utworzonej Oficerskiej Szkoły Artylerii Przeciwlotniczej w Koszalinie. Zwolniony ze stanowiska w 1950 r. i represjonowany w okresie stalinowskim, zmarł 2 grudnia 1959 r.

Biogram pułkownika Stanisława Paszkiewicza – na stronie www.muzeumsp.pl

Nadanie Muzeum Obrony Przeciwlotniczej imienia Pułkownika Paszkiewicza miało miejsce 31 sierpnia 2018 roku podczas Centralnych Obchodów Stulecia Polskiej Broni Przeciwlotniczej.

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta w Koszalinie, utworzone 7 czerwca 2004 r., przyjęło dziedzictwo i kultywuje tradycje jednostek związanych ze szkolnictwem przeciwlotniczym, w tym Oficerskiej Szkoły Artylerii Przeciwlotniczej, funkcjonującej w Koszalinie w latach 1948-1966.

Zapraszamy do zwiedzania Muzeum i poznania niezwykłej biografii jego patrona i historii szkolnictwa wojskowego w Koszalinie oraz uzbrojenia i sprzętu Wojsk Obrony Przeciwlotniczej.

Zapraszamy od piątku do niedzieli w godzinach 10:00-16:00 do Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie – Oddział Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Wojska Polskiego 70.

Źródło: Muzeum Sił Powietrznych
comments powered by Disqus