Konferencja "Lotnicze świadectwa wizyt św. Jana Pawła II do Ojczyzny"

Konferencja "Lotnicze świadectwa wizyt św. Jana Pawła II do Ojczyzny" (fot. Muzeum Sił Powietrznych)

Czterdzieści lat temu, w dniach 2-10 czerwca 1979 roku, Karol Wojtyła po raz pierwszy odbył pielgrzymkę do Polski jako papież Jan Paweł II. Odwiedził wówczas Warszawę, Gniezno, Częstochowę, Kraków, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Oświęcim i Nowy Targ. Pielgrzymka, która zdaniem wielu historyków w dużym stopniu zapoczątkowała też rozpad systemu komunistycznego, wyzwoliła w kraju nieopisany entuzjazm i równie wielkie obawy ówczesnych władz. Papież wypowiedział wtedy słynne słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Za każdą wizytą w rodzinnym kraju, a było ich w sumie osiem – dodawał Polakom otuchy i nadziei, wskazywał jak radzić sobie w chwilach zwątpienia i apatii. Był wielkim nauczycielem narodu i wybitnym człowiekiem, dziś świętym tysiąclecia Państwa Polskiego.

W środowisku lotników polskich wciąż żywa jest pamięć o tych wydarzeniach: Siły Powietrzne aktywnie uczestniczyły w zabezpieczaniu tych pielgrzymek pod względem lotniczym i logistycznym.

"By czas nie zatarł i niepamięć" – pod tym hasłem Muzeum Sił Powietrznych, we współpracy ze Stowarzyszeniem Pamięć Jana Pawła II, zapraszają 16 października 2019 r.  na konferencję popularnonaukową zatytułowaną "Lotnicze świadectwa wizyt św. Jana Pawła II do Ojczyzny – zabezpieczenie pielgrzymek przez Siły Powietrzne Rzeczypospolitej Polskiej".

Patronatem honorowym objęli konferencję: Metropolita Lubelski Arcybiskup Stanisław Budzik i Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.

Celem konferencji jest przedstawienie historii pielgrzymek Jana Pawła II do Polski z perspektywy ich zabezpieczenia, szczególnie ich transportu lotniczego, w którym brali udział żołnierze i sprzęt Sił Powietrznych. Wiele masowych – pielgrzymich spotkań odbyło się na lotniskach wojskowych. Chcemy sięgnąć pamięcią do tych wydarzeń, ukazać ogrom wysiłku organizacyjnego i logistycznego żołnierzy Wojska Polskiego. Zaprosiliśmy do udziału w seminarium świadków, organizatorów tych masowych przedsięwzięć, historyków, pasjonatów oraz wszystkich tych, którym historia lotnictwa oraz dzieje papieskich pielgrzymek do Polski są bliskie.

Swoje referaty wygłoszą między innymi:

– gen. bryg. (r) pil. dr Ryszard Hać prof. wizytujący Lotniczej Akademii Wojskowej, który jako Szef Lotnictwa w Dowództwie Sił Powietrznych miał pełny obraz zaangażowania Sił Powietrznych w obsługę pielgrzymek.

– płk dypl. (r) pil. Leonard Ciosek, zastępca Szefa Zespołu Organizacyjnego pielgrzymki w 1999 r., dowódca „Eskadry Papieskiej”

– płk dypl. (r) inż. Jan Urbaniak czuwał nad zabezpieczeniem lotniczym przez stronę polską wizyty Jana Pawła II na Litwie Łotwie i Estonii w 1993 roku.

– płk (r) dr inż. Andrzej Szmania z ramienia DWLiOP czuwał nad zabezpieczeniem logistycznym pielgrzymki w 1997 r.

– mgr Marcin Arbuz (MSP) przedstawi przebieg papieskiej wizyty na lotnisku „Szkoły Orląt” 4 czerwca 1991 r. w Radomiu, bo przecież ówczesny 60. Pułk Lotniczy wchodził strukturalnie w skład dęblińskiej Uczelni.

Referaty i wystąpienia organizatorzy planują wydać roku 2020 r. w 100. rocznicę urodzin Wielkiego Polaka i w Roku Świętego Jana Pawła II, uchwalonym przez Sejm RP.

Sesji naukowej będzie towarzyszyć ekspozycja, na której zaprezentowane zostaną liczne artefakty związane z pielgrzymkami papieża, m.in. „schody papieskie”, używane do podróży na pokładzie śmigłowca Mi-8, kolekcję modeli i odznak papieskich z prywatnej kolekcji gen. bryg. Ryszarda Hać.

Serdecznie zapraszamy !

Program wydarzenia na stronie www.muzeumsp.pl

Źródło: Muzeum Sił Powietrznych
comments powered by Disqus