Wirtualny spacer po muzeum lotnictwa z okazji 100 lecia urodzin Jana Pawła II

Papież Jan Paweł II wychodzi ze śmigłowca w barwach PLL LOT (fot. A. Jońca)

Z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II Muzeum Lotnictwa Polskiego zaprosiło fanów historii lotnictwa na wirtualny spacer po wystawie poświęconej lotniczym podróżom Papieża po Polsce.

Lotnicze podróże Jana Pawła II

Z okazji setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II krakowska placówka zaprezentowała aspekt lotniczy jego pielgrzymek do Polski. Jako papież – pielgrzym Jan Paweł II bardzo intensywnie korzystał z transportu lotniczego. Do odwiedzanego kraju udawał się na pokładzie samolotu włoskiego przewoźnika narodowego – Alitalii, a wracał do Rzymu samolotem narodowych linii lotniczych tego kraju, w przypadku Polski – PLL LOT. Na miejscu podróżował śmigłowcami zapewnianymi przez gospodarzy, najczęściej należącymi do lotnictwa wojskowego.

Podczas wszystkich pielgrzymek do Polski statkiem powietrznym, przewożącym Ojca Świętego na spotkania z wiernymi był śmigłowiec Mi-8, należący do 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego, zajmującego się przewożeniem najważniejszych osób w państwie. Różne egzemplarze tych śmigłowców były wykorzystywane jako „numer 1”, czyli ten, którym podróżował papież. Muzeum przygotowało film, ukazujący znajdujący się w  zbiorach śmigłowiec o numerze bocznym 620, służącym jako „numer 1” podczas pielgrzymek w 1983 i 1997 r. Na jego pokładzie Jan Paweł II odbył lot nad swoimi ukochanymi Tatrami.

Muzeum Lotnictwa Polskiego zaprezentowało też zdjęcia z kilku pielgrzymek Ojca Świętego do Polski. Najwięcej zdjęć, autorstwa Bogusława Choroszczyka, Adama Jońcy i Jana Hoffmanna, wieloletniego pracownika Muzeum, pochodzi z pierwszej pielgrzymki w 1979 r., w tym lądowania na krakowskich Błoniach. Oglądając je, warto zwrócić uwagę na ciekawy szczegół. Władze komunistyczne usiłowały ukryć przed społeczeństwem fakt udziału wojska w obsłudze pielgrzymki, dlatego śmigłowce orszaku papieskiego przemalowano w barwy PLL LOT, a członków załóg przebrano z mundurów wojskowych w mundury cywilnego przewoźnika. Mistyfikacja była jednak dość nieudolna, ponieważ śmigłowce nie otrzymały rejestracji cywilnych, zachowano ich wojskowe znaki rozpoznawcze (szachownice), oraz numery taktyczne, co nie uszło uwadze uważnych obserwatorów. W zdemaskowaniu mistyfikacji pomógł sam Jan Paweł II, który dziękując lotnikom podczas pożegnania przed odlotem do Rzymu wymienił ich nazwiska wraz ze stopniami wojskowymi.


(fot. A. Tomczyk)

Podczas kolejnych pielgrzymek w latach 80. udziału lotnictwa wojskowego w ich organizacji już nie ukrywano. Widać to na czarno-białych zdjęciach autorstwa Andrzeja Tomczyka przedstawiających moment lądowania muzealnego śmigłowca nr 620 z Janem Pawłem II na pokładzie na krakowskich Błoniach podczas drugiej pielgrzymki w czerwcu 1983 r. Zdjęcia te są słabej jakości, ponieważ zostały wykonane aparatem trzymanym jedną ręką z okna jadącego samochodu.


(fot. J. Urbaniak)

Kolejne fotografie pochodzą z pielgrzymki Jana Pawła II na Litwę, Łotwę i do Estonii w 1993 r., podczas której był przewożony śmigłowcem PZL Sokół ze 103. Pułku Lotniczego NJW MSW, oraz z pielgrzymki w 1997 r., podczas której Ojciec Święty ponownie korzystał ze śmigłowca Mi-8 nr 620. Śmigłowiec ten został odrestaurowany do wyglądu z tamtej pielgrzymki.

Jan Paweł II darzył odpowiedzialnych za jego bezpieczeństwo lotników wielkim zaufaniem i szacunkiem, a dla nich udział w obsłudze pielgrzymek był ogromnym wyróżnieniem i powodem do dumy.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z kilku pielgrzymek Ojca Świętego oraz wirtualnego spaceru po papieskim śmigłowcu na stronie www.muzeumlotnictwa.pl

Źródło: Muzeum Lotnictwa Polskiego
comments powered by Disqus