Warsztaty fotografii lotniczej dla amatorów

Warsztaty fotografii lotniczej MLP

Muzeum Lotnictwa Polskiego we współpracy z 8. Bazą Lotnictwa Transportowego zaprasza na warsztaty fotografii lotniczej dla amatorów.

Warsztaty odbędą się w najbliższy weekend w dniach 17-18 listopada. Ilość miejsc ograniczona!!! Zgłoszenia będą przyjmowane jedynie do czwartku 15 listopada.

Warsztaty będą prowadzone przez fotografów: Jana Zemłę, Jana Zycha, Pawła Kleszcza.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, zawiera udział w wykładach, przejazd autokarem w jedną stronę z Muzeum na lotnisko Kraków-Balice oraz wejście na teren 8. Bazy Lotnictwa Transportowego.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: maciej.madej@muzeumlotnictwa.pl

W zgłoszeniu należy podać telefon kontaktowy oraz serię i numer dowodu tożsamości (osoby pełnoletnie). Osoby niepełnoletnie zobligowane są przedstawić przed rozpoczęciem warsztatów oświadczenie podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział w warsztatach fotograficznych, w tym na przejazd autokarem z Muzeum na lotnisko Kraków-Balice i wejście na teren 8. Bazy Lotnictwa Transportowego. Związane jest to z wejściem do strefy ściśle chronionej lotniska Kraków-Balice.

Organizator nie zapewnia sprzętu fotograficznego ani materiałów eksploatacyjnych. Każdy uczestnik zobligowany jest posiadać własny aparat fotograficzny.

Program warsztatów fotografii lotniczej

Sobota, 17 listopada br.
Godz. 10.00: spotkanie w Muzeum Lotnictwa Polskiego (sala kinowa).
Prelekcja na temat specyfiki fotografowania samolotów w ruchu.

Godz. 11.00: przejazd na lotnisko Balice, wejście na teren 8. BLTr.
Plener na lotnisku Kraków-Balice (powrót we własnym zakresie).

Niedziela, 18 listopada br.
Godz. 11.00: spotkanie w Muzeum Lotnictwa Polskiego (sala kinowa).
Pokaz sprzętu fotograficznego oraz prelekcja nt. fotografowania samolotów statycznych.

Godz. 12.00 - 14.00: plener w Muzeum

Godz. 14.00 - 15.00: przedstawienie i omówienie wyników prac z plenerów na lotnisku Kraków-Balice oraz w Muzeum.

Źródło: Muzeum Lotnictwa Polskiego
comments powered by Disqus