Podpisanie umowy o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej

MTBiGM

W dniu 17 lipca 2012 roku w Wilnie, podpisana została Umowa o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej (ang. Baltic FAB) pomiędzy Rzeczpospolitą Polską oraz Republiką Litewską. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej umowę podpisał Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP na Litwie, Pan Janusz Skolimowski, w imieniu Republiki Litewskiej – Minister Transportu i Komunikacji Litwy, Pan Eligijus Masiulis.

Zobowiązanie do tworzenia FAB-ów przez kraje członkowskie UE, najpóźniej do 4 grudnia 2012 roku, jest zawarte w przepisach Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (ang. Single European Sky – SES) – czyli kompleksowej reformy systemu zarządzania przestrzenią powietrzną w całej Europie. Zgodnie z oczekiwaniami Komisji Europejskiej, w wyniku negocjacji jakie prowadził Komitet Strategiczny Bałtyckiego FAB pod przewodnictwem wiceministrów ds. transportu Polski i Litwy, oba kraje są gotowe do utworzenia FAB-u.

Wdrożenie SES powinno zapewnić realizację postawionych przez Komisję Europejską ogólnoeuropejskich celów w zakresie przepustowości, efektywności kosztowej, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska tj.:

trzykrotne zwiększenie przepustowości przestrzeni powietrznej,
50% obniżenie kosztów jednostkowych operacji lotniczych,
10% ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko wywieranego przez lotnictwo (-10% na 1 lot),
utrzymanie wskaźników bezpieczeństwa ruchu lotniczego na najwyższym możliwym poziomie.
Oprócz inicjatywy Bałtyckiego FAB realizowanych jest 8 innych tego typu projektów w Europie: Danube FAB (Bułgaria, Rumunia), FAB Central Europe (Austria, Bośnia i Hercegowina, Republika Czeska, Chorwacja, Węgry, Słowenia, Słowacja), FAB Europe Central (Belgia, Szwajcaria, Niemcy, Francja, Holandia, Luksemburg), Blue MED (Cypr, Grecja, Włochy, Malta, natomiast Albania, Egipt, Tunezja są członkami stowarzyszonymi, a Jordania i Liban obserwatorami), NEFAB (Estonia, Finlandia, Islandia, Łotwa, Norwegia), DK-SE FAB (Dania i Szwecja), UK-IE FAB (Wielka Brytania i Irlandia), South West FAB (Portugalia i Hiszpania).
 

Źródło: MTBiGM
comments powered by Disqus