Wizyta ministra obrony Estonii

Wizyta ministra obrony Estonii

"Cieszy mnie, że jesteśmy w Warszawie. Polska to kraj, na którym można zawsze polegać" - powiedział minister obrony Republiki Estonii Urmas Reinsalu, przebywający na zaproszenie ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka z oficjalną wizytą w MON.

Podczas spotkania, które odbyło się 27 lutego br.  szefowie resortów rozmawiali m.in. o rozwoju polsko-estońskiej współpracy wojskowej oraz o wspólnych przedsięwzięciach realizowanych w ramach NATO i Unii Europejskiej. Wśród tematów znalazły  się zagadnienia dotyczące ćwiczenia Steadfast Jazz 2013 oraz sojuszniczej misji Air Policing.
 
Minister Tomasz Siemoniak podkreślił, że "Estonia jest jednym z naszych najbliższych partnerów w UE i NATO,  dlatego też chcemy szukać nowych pól współpracy".

Obaj ministrowie zgodzili się, że współpraca regionalna stanowi  dużą wartość. Jak podkreślano "im szerszą platformę stworzymy, tym będzie to bardziej  korzystne dla  krajów, a także stanowić będzie umocnienie dla NATO i UE".  W tym celu, podczas ostatnich rozmów w Brukseli ustalono m.in. nowe  spotkania w formacie ministrów obrony grupy państw bałtyckich, z których pierwsze odbędzie się niebawem w Polsce - oprócz już innych aktywnych  inicjatyw tego typu jak Grupa Wyszehradzka, czy Trójkąt Weimarski.


Wizyta ministra obrony Estonii
Istotnym tematem dyskusji były ćwiczenia wojskowe, zarówno te, planowane na najbliższą przyszłość, jak i w perspektywie długoterminowej. Jak powiedział szef polskiego resortu obrony "NATO po zakończeniu operacji ISAF powinno opierać się o stałe ćwiczenia, zabiegamy by odbywały się one nie tylko w przestrzeni wirtualnej, ale też w formule livex tj. z udziałem wojska na poligonach". Minister Tomasz Siemoniak podkreślił, że "rok 2013  jest szczególny, gdyż  po raz pierwszy będzie zorganizowane  ćwiczenie tak dużej skali  jak - jesienne Steadfast Jazz". Jak zauważył estoński gość "ważne, by odbyło się ono  z jak największym udziałem członków NATO".  Estonia zadeklarowała swoją kontrybucję i będzie wspierać Polskę w angażowaniu kolejnych uczestników.

Natomiast już  w maju   br. po raz pierwszy odbędą się wspólne polsko-estońskie ćwiczenia lotnicze.

Minister Siemoniak podtrzymał deklarację  kontynuowania misji Air Policing - ochrony  przestrzeni powietrznej krajów nadbałtyckich, która jest przykładem sojuszniczego współdziałania i uzyskuje b. dobre noty.

Ministrowie dyskutowali także o przygotowaniach do grudniowego posiedzenia Rady Europejskiej nt. rozwoju Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (CSDP). Tomasz Siemoniak przypomniał, że tematyka ta była priorytetem polskiej Prezydencji i nadal zależy nam,  by budować wspólne  zdolności obronne UE,  przy większym zaangażowaniu europejskich sojuszników. Minister Reinsalu powiedział, iż "całkowicie popiera stronę polską, by grudniowe spotkanie  było konkretnym krokiem i przyczyniło się do zaktywizowania członków UE w obszar bezpieczeństwa i obrony".

Szefowie resortów poruszyli także zagadnienia obrony przeciwrakietowej oraz planów ewentualnościowych NATO, które wg ich opinii powinny być poddane przeglądowi, zmierzającemu do wyeliminowania istniejących w nich deficytów, ale  przy zachowaniu aktualnej konstrukcji.

Na podsumowanie tej  wizyty ministrowie podpisali "Umowę Ramową między MON RP a MO Rep. Estońskiej o dwustronnej współpracy obronnej".  Podpisano także "Dokument Ramowy w sprawie polsko-estońskiej współpracy obronnej w latach 2013-2015.

opr. Dagmara Jarosławska, DPI MON

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej
comments powered by Disqus