Pożegnanie trzeciej zmiany PKW Kuwejt

Pożegnanie trzeciej zmiany PKW Kuwejt (fot. 32blot.wp.mil.pl)

– Każdy z żołnierzy uczestniczących w PKW Kuwejt wypełnia misję o historycznym znaczeniu. Misję, dzięki której wszystkie państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego współdziałają dziś ze sobą, tworząc jeden organizm i udowadniając aktualność sentencji „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” – powiedział podsekretarz stanu w MON Tomasz Szatkowski podczas spotkania z żołnierzami wchodzącymi w skład Polskiego Kontyngentu Wojskowego Kuwejt.

3 lipca 2017 r. na lotnisku 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku odbyło się pożegnanie żołnierzy III zmiany PKW Kuwejt. Poza podsekretarzem stanu Tomaszem Szatkowskim, w uroczystości uczestniczyli również I zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów SZ gen. dyw. Jan Śliwka, Dowódca Komponentu Powietrznego Centrum Operacji Powietrznych gen. bryg. Dariusz Malinowski oraz Dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego płk Jacek Pszczoła.

Misja, w której przyjdzie Wam służyć, ma szczególny charakter – koalicja licząca prawie 70 państw, trudny i nieobliczalny przeciwnik, złożony kontekst międzynarodowy, a przy tym ciężkie, wymagające warunki klimatyczne. Będziecie wykonywać operacje bojowe współpracując z żołnierzami wielu państw, różnymi typami statków powietrznych, operując w środowisku mało przyjaznym i nieprzewidywalnym, w przestrzeni powietrznej, gdzie możliwe jest spotkać inne niż koalicyjne maszyny wojskowe. Służba w tych warunkach pozwoli Wam pozyskać bezcenne doświadczenie, które w dalszej perspektywie zostanie spożytkowane w rozwoju Sił Powietrznych. Będzie również doskonałą okazją do ćwiczenia interoperacyjności oraz lepszego wzajemnego zrozumienia między Wami, a żołnierzami innych państw koalicji antyterrorystycznej – powiedział wiceminister Szatkowski.

Podczas uroczystości nastąpiło przekazanie dowodzenia Polskim Kontyngentem Wojskowym biorącym udział w operacji Inherent Resolve przez I zastępcę Dowódcy Generalnego RSZ w operacyjne podporządkowanie zastępcy Dowódcy Operacyjnego SZ.

Po zakończeniu części oficjalnej, podsekretarz stanu Tomasz Szatkowski spotkał się z żołnierzami PKW.

Galeria zdjęć

Zasadnicza część kontyngentu rozpoznawczego tworzy komponent powietrzny realizujący zadania rozpoznawcze na potrzeby wsparcia Operacji Inherent Resolve. Główne siły kontyngentu rozpoznawczego to cztery samoloty wielozadaniowe F-16 realizujące zadania lotnicze w zakresie rozpoznania na potrzeby wsparcia operacji. Kontyngent rozpoznawczy liczy do 150 żołnierzy i pracowników wojska wraz z niezbędnym zabezpieczeniem i wyposażeniem. Obszar działania kontyngentu to Kuwejt (z elementami wsparcia w innych państwach regionu).

Polski Kontyngent Wojskowego OIR Kuwejt liczy 140 żołnierzy. Obecnie III zmianą PKW OIR Kuwejt dowodzić będzie ppłk pil. Łukasz Piątek, trzon stanowią żołnierze 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku.

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej
comments powered by Disqus