Porozumienie Ministra ON i Prokuratora Generalnego

Porozumienie Ministra ON i Prokuratora Generalnego

W środę, wicepremier, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak i prokurator generalny Andrzej Seremet podpisali porozumienie regulujące zasady współpracy organów prowadzących postępowania karne i Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

Dotyczy ono m.in. zasad dostępu do miejsca zdarzenia, zabezpieczenia i dostępu do materiału dowodowego, a także wymiany materiałów, raportów i informacji.

Porozumienie stanowi, że prokurator i organy z nim współdziałające oraz KBWLLP działają równolegle i niezależnie z wzajemnym poszanowaniem kompetencji, w szczególności nie utrudniając osiągnięcia celów określonych przepisami prawa.

Zgodnie z porozumieniem prokuratura i komisja mają natychmiastowy i równoprawny dostęp do miejsca zdarzenia lotniczego.

Porozumienie mówi, że prokuratura i komisja zobowiązują się do organizowania wspólnych konferencji, seminariów oraz szkoleń w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych przedstawicieli organów prowadzących postępowania karne i komisji, wymiany materiałów szkoleniowych, a także udostępniania, w miarę posiadanych możliwości, baz szkoleniowych oraz specjalistycznych pomieszczeń dydaktycznych.

Podpisane porozumienie jest efektem prac zespołu, w którego skład wchodzą prokuratorzy Departamentów do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, Postępowania Przygotowawczego, Organizacji Pracy, Wizytacji i Systemów Informatycznych Prokuratury oraz Biura Prokuratora Generalnego. Ponadto w pracach zespołu uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Okręgowej Prokuratury Wojskowej w Warszawie, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendy Głównej Policji,  Żandarmerii Wojskowej oraz  właściwych państwowych komisji badania wypadków.

Dotychczas Prokurator Generalny zawarł analogiczne porozumienia z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych, Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych i  Państwową Komisją Badania Wypadków Morskich.

Rzecznik Prasowy
Ministra Obrony Narodowej
płk Jacek Sońta

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej
comments powered by Disqus