Polska realizuje postanowienia Open Skies

An-30B, fot. Jan Ostrowski

W ramach realizacji postanowień Traktatu o Otwartych Przestworzach (Open Skies), który Polska ratyfikowała w 1995 roku, od 31 marca do 4 kwietnia br. w Rosji przebywał polski zespół prowadzący lot obserwacyjny (na wynajmowanym od SZ Ukrainy samolocie An-30B) nad grupą państw Federacji Rosyjskiej i Białorusią.

W dniach 2-3 kwietnia polscy obserwatorzy przeprowadzili lot o długości ok. 5500 km w rejonach Moskwy, zachodniej Rosji, Białorusi i Obwodu Kaliningradzkiego.

W dniach 7-11 kwietnia Rosja i Białoruś wspólnie przeprowadzą lot obserwacyjny nad Polską. Będą latać rosyjskim samolotem An-30B, po trasie uzgodnionej z polskim zespołem towarzyszącym. Trasa może obejmować całe terytorium RP, nie może być jednak dłuższa niż 1400 km.

Do końca bieżącego roku, w ramach Open Skies Polska planuje przeprowadzić jeszcze 1 lot obserwacyjny nad grupą państw Federacji Rosyjskiej i Białorusi (w IV kwartale roku) i 1 lot nad Ukrainą.

W Polsce przeprowadzone mogą być jeszcze 2 loty obserwacyjne Rosji (bądź Rosji wraz z Białorusią) oraz 1 lot obserwacyjny Ukrainy. 


Traktat o Otwartych Przestworzach (Open Skies) umożliwiający wzajemną kontrolę potencjału obronnego i działalności wojskowej został podpisany w 1992 r. przez 25 państw w Helsinkach; Polska ratyfikowała go w 1995 r. Obecnie stronami traktatu są 34 państwa.

Loty obserwacyjne odbywają się za zgodą państwa obserwowanego i realizowane są na zasadzie wzajemności. Lot może się odbywać nad całym terytorium kraju, z wyłączeniem stref zakazanych. Długość lotu zależy od terytorium państwa i liczby lotnisk udostępnianych systemowi Otwartych Przestworzy. W Polsce długość trasy to ok. 1400 km. Obserwatorom towarzyszą kontrolerzy państwa obserwowanego.

Loty nad Polską wykonywali m.in. inspektorzy z Francji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a nad tymi krajami latali polscy obserwatorzy. 

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej
comments powered by Disqus