MON: Zamówienia w PZL Świdnik w latach 2012-2015

Śmigłowiec PZL W-3 WA Sokół w wersji VIP (fot. mon.gov.pl)

Zamówienia w PZL Świdnik (Agusta Westland) w latach 2012-2015 opiewają na kwotę 760 mln zł.

W latach 2012-2015 resort obrony narodowej zawarł z zakładami WSK „PZL-Świdnik”, należącymi do konsorcjum Agusta Westland, dziewięć umów. Spośród nich sześć już zakończono, a trzy kolejne są w trakcie realizacji.

W tej pierwszej grupie znalazły się m.in.: dostawa 4 śmigłowców PZL W-3 WA Sokół w wersji VIP, remont główny śmigłowców Mi-2, modernizacja 2 egzemplarzy śmigłowca W-3 do wersji ewakuacji medycznej i dostawa sprzętu obsługowego do śmigłowców. Łączna wartość umów już zrealizowanych to ponad 330,3 milionów złotych.

W trakcie realizacji są trzy umowy na łączną kwotę przekraczającą 430 mln złotych. Są to zamówienia na modernizację śmigłowców W-3 wraz z doposażeniem do SAR, przebudowa 4 śmigłowców wielozadaniowych PZL W-3 W/WA Sokół na śmigłowce PZL W-3PL oraz unifikacja śmigłowców Marynarki Wojennej typu W-3 do jednolitej wersji W-3WA RM (PZL-Świdnik).

Współpraca z zakładami WSK „PZL-Świdnik” ma istotne znaczenie dla wojska z uwagi na to, że część maszyn używanych obecnie w wojsku została wyprodukowana i  jest obsługiwana przez zakład w Świdniku. Resort współpracuje z zakładami, mając także na uwadze to, że pieniądze zarobione na umowach dla wojska stanowią istotną pozycję w budżecie zakładu.

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej
comments powered by Disqus