MON w sprawie stanowiska Zarządu PZL Mielec

Śmigłowiec S-70i Black Hawk (fot. PZL Mielec)

W związku z wydanym 4 maja przez Zarząd PZL Mielec stanowiskiem w sprawie informacji dotyczącej oferty PZL Mielec w przetargu na śmigłowce wielozadaniowe dla MON resort oświadcza, że zawsze cenił i szanował władze spółki i zatrudnianych przez nią pracowników.

W odpowiedzi na liczne zapytania kierowane do MON w sprawie decyzji o niezakwalifikowaniu do testów weryfikacyjnych maszyny oferowanej przez Mielec zawsze podnoszono jedynie kwestie merytoryczne. Nigdy nie starano się w sposób celowy i świadomy deprecjonować osiągnięć mieleckiego zakładu i jego załogi.

Niezakwalifikowanie oferowanego śmigłowca Black Hawk do dalszego etapu postępowania było spowodowane niespełnieniem warunków określonych w wymaganiach zamawiającego. Nie podważa to w niczym zalet tej maszyny. Zaoferowany model, w wersji zgłoszonej do przetargu, nie odpowiadał założeniom, które znane były wszystkim trzem oferentom. Z tych powodów nie został on zakwalifikowany do testów.

Ponieważ wymagania zamawiającego znane były wszystkim trzem oferentom doskonale wiedzieli oni, jakie są oczekiwania i potrzeby wojska. Mieli również pełną świadomość, że niespełnienie wymogów formalnych może być powodem odpadnięcia z dalszego postępowania. Dodać należy, że udział w przetargu miał charakter dobrowolny, a oferent mógł, ale nie musiał brać w nim udziału.

Resort obrony narodowej szanuje i respektuje wewnętrzne uregulowania firmowe, które wprowadzają ograniczenia w sposobie określania wartości danej oferty (kwestia waluty), jak i wyposażenia danej wersji wraz z jej uzbrojeniem lub bez. Nie zmienia to jednak faktu, że stosując się do swoich wewnętrznych regulacji, PZL Mielec zaoferował maszynę, która nie spełniła formalnych wymogów opisanych w warunkach przetargu.

Z uznaniem odnotowujemy fakt, że wprowadzenie do mieleckiej fabryki kapitału zagranicznego w roku 2007 pozwoliło na utrzymanie i rozwój tego zakładu. Mając na względzie to, że na świecie użytkowanych jest tak wiele maszyn z rodziny BlackHawk jesteśmy przekonani, że dla mieleckich zakładów i zatrudnionej tam załogi oznacza to wiele wartościowych zamówień, które przełożą się na stabilność zatrudnienia i dalsze funkcjonowanie zakładu.

Realizowany obecnie przetarg jest pierwszym, którego celem jest wymiana sprzętu śmigłowcowego będącego obecnie na wyposażeniu polskiej armii. W dalszej kolejności realizowany będzie także program KRUK na śmigłowce uderzeniowe, a w następnych latach nastąpi dalsza wymiana śmigłowców wsparcia bojowego. Wyrażamy głębokie przekonanie, że posiadając doświadczenie z tego przetargu właściciele mieleckich zakładów będą zainteresowani udziałem w procesie wymiany sprzętu śmigłowcowego poprzez składanie ofert, które spełnią wszelkie niezbędne wymogi, dając szansę ich maszynom na ewentualne zwycięstwo w innych postępowaniach.

płk Jacek Sońta
Rzecznik prasowy MON

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej
comments powered by Disqus