Przejdź do treści
Lotniskowa służba ratowniczo-gaśnicza (fot. M. Wajnchold, SPFL)
Źródło artykułu

Rozpoczęcie procedury włączania kwalifikacji rynkowej Ratownictwo lotniskowe do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Minister Infrastruktury rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej Ratownictwo lotniskowe – wykonywanie działań ratowniczych realizowanych przez lotniskowe służby ratowniczo-gaśnicze (lsr-g) do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na podstawie wniosku złożonego przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy im. Józefa Tuliszkowskiego.

Procedura została rozpoczęta w związku z wnioskiem złożonym przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy im. Józefa Tuliszkowskiego, na podstawie ustawy z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Ministerstwo Infrastruktury zaprasza zainteresowane środowiska do udziału w konsultacjach dotyczących włączenia tej kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Uwagi można zgłaszać do dnia 10 maja 2019 r.

Szczegóły dotyczące możliwości zgłaszania uwag można znaleźć w na stronie Ministerstwa Infrastruktury w zakładce Ogłoszenia.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony