Ministerstwo Infrastruktury: Polska liderem technologii dronowych

Dron w locie - widok z bliska (fot. Ministerstwo Infrastruktury)

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że w 2020 roku Polska osiągnęła jeden z najwyższych na świecie wskaźników gotowości do wdrażania usług dronowych oraz jest unijnym liderem cyfryzacji usług wspierających operacje lotnicze bezzałogowych statków powietrznych.

Pandemia Covid-19 to bolesne doświadczenie dla lotnictwa na całym świecie, ale to też moment testu dojrzałości i zdolności kluczowych instytucji lotniczych adaptowania się do nowych warunków i przekuwania ryzyk w szanse. Z tego testu polskie lotnictwo wychodzi nie tyle obronną ręką, co tworzy i wdraża rozwiązania najwyższej światowej jakości. Przyspieszona transformacja cyfrowa lotnictwa umożliwia szersze wykorzystanie dronów między innymi do wsparcia transportów medycznych, otwiera nowe perspektywy dla polskiego i światowego lotnictwa przyszłości. Dlatego jestem dumny, że za tą zmianą stoją Polacy – powiedział wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

Drony przyspieszają automatyzację przemysłu, poprawiają jakość danych potrzebnych w zarządzaniu. Zero-emisyjne drony cargo będą używane w transporcie ostatniej mili w zatłoczonych miastach i będą docierać do regionów wykluczonych transportowo. Jest jeden istotny warunek – infrastruktura cyfrowa wspierająca zarządzanie przestrzenią powietrzną dla dronów i koordynację rosnącej liczby operacji lotniczych w szczególności w obszarach zurbanizowanych. W tym jesteśmy dzisiaj światowym liderem. Nadchodzi czas intensywnego rozwoju nowego rynku dronów 2.0. Jesteśmy dobrze przygotowani, aby zapewnić jego zrównoważony rozwój, z korzyścią dla polskiej gospodarki, obywateli i środowiska naturalnego – stwierdziła Małgorzata Darowska, Pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych i Programu Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów.

Zgodnie z raportem EUROCONTROL (European Organisation for the Safety of Air Navigation) z września 2020 roku, Polska jest krajem o najwyższym poziomie cyfryzacji usług wspierających wykonywanie operacji bezzałogowych statków powietrznych, w nomenklaturze unijnej nazywanymi U-space. To efekt wdrożenia przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej koncepcji operacyjnej i systemu PansaUTM, który umożliwia koordynację lotów dronów w przestrzeni kontrolowanej lotnisk. Od połowy 2020 roku Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wraz z Urzędem Lotnictwa Cywilnego i Ministerstwem Infrastruktury realizuje projekt „Usługi Cyfrowe dla Bezzałogowych Statków Powietrznych” w oparciu o autorską koncepcję PAŻP. W ramach projektu do roku 2023 powstanie krajowy system informacji dronowej oraz będą udostępnione zaawansowane usługi cyfrowe dla obywateli, umożliwiających realizację wszystkich obowiązków regulacyjnych związanych m.in. z dokonywaniem rejestracji i uzyskiwaniem zezwoleń oraz wykonywaniem operacji dronów automatycznych i autonomicznych.

Dzięki projektowi PansaUTM oraz innym działaniom rządowym mającym stworzyć warunki do rozwoju obszaru dronowego Polska znalazła się, zgodnie z analizami zawartymi w raporcie Droneii Drone Regulations Report 2020, na drugim miejscu na świecie, po Singapurze, jeśli chodzi o gotowość do wdrażania usług dronowych. W żadnej innej dziedzinie technologicznej Polska nie miała dotąd takich osiągnięć. Została zapewniona suwerenność cyfrowa dla obszaru infrastruktury dronowej, dając szansę na realizację kolejnego wyzwania, jakim jest niezależność technologiczna i rozwój produkcji bezzałogowców do zastosowań specjalistycznych.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
comments powered by Disqus