Oświadczenie Rządowe w sprawie mocy obowiązującej Załącznika 19

Annex 19

19 kwietnia br., w Dzienniku Ustaw na poz. 541 zostało opublikowane Oświadczenie Rządowe z 7 kwietnia 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Załącznika 19 – „Zarządzanie bezpieczeństwem” do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Treść dokumentu:

"Podaje się niniejszym do wiadomości, że Rzeczpospolita Polska jest związana Załącznikiem 19 – „Zarządzanie bezpieczeństwem” do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm.1)), przyjętym przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że tekst Załącznika 19 – „Zarządzanie bezpieczeństwem” do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego".

Pełny tekst dokumentu znajduje się tutaj


Czytaj również:
Tłumaczenie Załącznika 19 zatwierdzone przez ULC  

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
comments powered by Disqus