Minister Infrastruktury opublikował akty prawne dotyczące sektora lotniczego

Akty prawne Ministerstwa Infrastruktury

W ostatnim czasie w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej zostało opublikowane kilka aktów prawnych istotnych dla sektora lotniczego. 26 kwietnia 2018 r., pod pozycją 788 ukazało się Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych (LINK).

27 kwietnia 2018 r. pod pozycją 801 ukazało się Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego (LINK).

27 kwietnia 2018 r. pod pozycją 805 ukazało się Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów oraz informacji wymaganych przy ubieganiu się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego (LINK).

5 maja 2018 r. pod pozycją 839 ukazało się Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (LINK).

Zachęcamy do zapoznania się z powyższymi dokumentami.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
comments powered by Disqus