Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa MEiL PW ma już 60 lat

Zjazd z okazji 60 rocznicy utworzenia MEIL PW (fot. meil.pw.edu.pl)

W 2020 roku przypada 60. rocznica utworzenia Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa (MEiL) Politechniki Warszawskiej.

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej jest kontynuatorem najstarszej w kraju instytucji edukacyjnej kształcącej w zakresie lotnictwa. Jego początki sięgają roku 1915, kiedy to na Politechnice Warszawskiej powstał Wydział Budowy Maszyn i Elektrotechniki.

W 1921 roku nastąpił podział tej jednostki na dwa odrębne Wydziały: Mechaniczny i Elektrotechniczny. Na Wydziale Mechanicznym w roku akademickim 1922/23 została utworzona Grupa Lotnicza, nazwana później Oddziałem Lotniczym.

Istotnym etapem rozwoju Wydziału była budowa w latach 1925 – 1927 Instytutu Aerodynamicznego, w którym prowadzono prace teoretyczne i doświadczalne, będące głównym źródłem osiągnięć polskiego przemysłu lotniczego. To właśnie w tym instytucie powstały projekty silników i słynnych konstrukcji polskich samolotów, których innowacyjność i doskonałość pozwoliła Politechnice Warszawskiej uzyskać ważne miejsce wśród najlepszych jednostek naukowych na całym świecie, zajmujących się budową i projektowaniem obiektów latających.

W latach wojny i okupacji hitlerowskiej działanie uczelni w znacznym stopniu realizowane było w formie tajnego nauczania. Po II wojnie światowej sytuacja Wydziału była niezwykle trudna. Budynek Instytutu Aerodynamicznego został spalony, laboratoria zdewastowane, odczuwalne były też braki w kadrze naukowo-dydaktycznej.

Rok 1951 był szczególny w historii Wydziału. Dokonała się reorganizacja uczelni w wyniku połączenia szkoły im. Wawelberga i Rotwanda z Politechniką Warszawską. Powstał także Wydział Lotniczy oraz Wydział Mechaniczno-Konstrukcyjny.

W 1960 roku nastąpiło połączenie Wydziału Mechaniczno-Konstrukcyjnego i Wydziału Lotniczego.

Powstał wówczas Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (MEIL), znany pod tą nazwą do dzisiaj.

Z okazji 60 rocznicy utworzenia Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa (MEiL) PW organizowany jest zjazd absolwentów i sympatyków. Zjazd odbędzie się w dniach 19-21 czerwca 2020 roku w Warszawie.

Zapraszamy na obchody 60-lecia Wydziału MEiL PW!

Więcej informacji o Zjeździe na stronie www.meil.pw.edu.pl

Źródło: MEiL
comments powered by Disqus