Dotacje COVID - wsparcie branży lotniczej

Fabryka SZD Allstar PZL Glider, fot. Marcin Ziółek

Przedsiębiorcy z całej Polski mogą skorzystać z dofinansowania kierowanego do konkretnych branż w procesie zwalczania skutków pandemii Covid 19. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi rekrutację do projektu  do dnia 12 marca 2021 r.

Jeśli Państwa instytucja świadczy usługi w BUR dla przedsiębiorców – możecie Państwo stać się usługodawcą usług szkoleniowych czy doradczych w ramach niniejszego projektu.


Nowa oferta MARR SA przeznaczona jest  dla przedsiębiorstw z sektora Przemysłu  Lotniczo-Kosmicznego (PLK)

 • C26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • C26.30.Z Produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego
 • C26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
 • C26.52.Z Produkcja zegarków i zegarów
 • C26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
 • H51.10.Z Transport lotniczy pasażerski
 • H51.21.Z Transport lotniczy towarów
 • H51.22.Z Transport kosmiczny
 • PKD 30.3 Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn

Możliwa refundacja kosztów do 80% na dofinansowania usług rozwojowych tj. szkoleń, doradztwa, mentoringu w  dziedzinie zapobiegania negatywnym skutkom pandemii COVID 19. Projekt skierowany jest do właścicieli i pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (ew. dużych z kodem PKD 30.3), których siedziba główna znajduje się na terenie Polski. Rekrutacja do Projektu trwa do 30 listopada lub do wyczerpania środków będących w dyspozycji MARR S.A. poprzez:

 • przesłanie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie PARP (LINK),
 • zarejestrowanie się w Systemie (po otrzymaniu zaproszenia mailowego) oraz przesłanie Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa wraz z załącznikami,
 • weryfikację dokumentów i przesyłanie informacji zwrotnej przez Operatora.

Wzory wszystkich niezbędnych dokumentów – regulamin, dokumenty rekrutacyjne, wzór umowy o udzielenie wsparcia, pozostają do Państwa dyspozycji tutaj (LINK)


W razie pytań należy się kontaktować z Zespołem ds. wsparcia Przedsiębiorstw: SEKTOR Przemysł Lotniczo-Kosmiczny: e-mail: sektor.plk@marr.pl, tel.: 785 059 105,  785 118 868

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu, ul. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków


Zakres wsparcia dla każdego sektora został przygotowany przez Sektorowe Rady, ds. Kompetencji w nadzwyczajnych Rekomendacjach. Informacje o projekcie dostępne są na stronie PARP www.parp.gov.pl oraz na stronie Operatora - Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A www.marr.pl

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


 

Źródło: marr.com.pl
comments powered by Disqus