Porozumienie o współpracy pomiędzy Portami Lotniczymi a Policją

Porozumienie o współpracy pomiędzy Portami Lotniczymi a Policją, fot. D. Kłosiński

Naczelny Dyrektor Portów Lotniczych i Komendant Główny Policji podpisali porozumienie o współpracy. Ma ona polegać na podejmowaniu wspólnych działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i ochrony Lotniska Chopina w Warszawie.

28 maja 2013 r. Naczelny Dyrektor Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”  Michał Marzec oraz Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński podpisali porozumienie o współpracy.

Współpraca ta polegać będzie na podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć w celu poprawy bezpieczeństwa i ochrony Lotniska Chopina w Warszawie. 

Strony zadeklarowały, że będą udzielać sobie wzajemnej pomocy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie portu lotniczego, wymieniać się informacjami i doświadczeniami w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego oraz organizować wspólne ćwiczenia.

Źródło: Lotnisko Chopina
comments powered by Disqus