Lotnisko Chopina: Komunikat dotyczący rozwiązań stosowanych po przylocie

Lotnisko Chopina - pusty terminal od wewnątrz (fot. lotnisko-chopina.pl)

W związku ze zgłaszanymi uwagami dotyczącym nadmiernego zagęszczenia pasażerów na Lotnisku Chopina powracających w ramach operacji #LOTdoDomu, oczekujących na odprawę graniczną, zarządzający lotniskiem opublikowali komunikat, który zamieszczamy poniżej.

Komunikat dotyczący rozwiązań stosowanych po przylocie

Działania prowadzone w ramach operacji #LOTdoDomu” są działaniami nadzwyczajnymi, często jest to wyścig z czasem aby zdążyć przed zamknięciem granic danego kraju i uratować jak najwięcej polskich obywateli przed pozostaniem niebezpieczeństwem pozostania za granicą bez środków do życia i bez jakiejkolwiek możliwości powrotu.

Jednocześnie w związku z zamknięciem granic Rzeczpospolitej Polskiej wszyscy przylatujący muszą przejść procedurę kontroli granicznej i sanitarnej, po której zostają skierowani do kwarantanny domowej. Procedura ta zajmuje więcej czasu, niż dotychczasowe odprawy realizowane w miesiącach przed epidemią. Powoduje to zgromadzenie większej liczby osób oczekujących na odprawę, które motywowane chęcią jak najszybszego opuszczenia lotniska po długiej podróży, nie zawsze respektują wskazówki dotyczące zachowania bezpiecznych odstępów w kolejce W celu zmniejszenia liczby oczekujących w jednym pomieszczeniu na terminalu konieczne bywa także spowolnienie przemieszczania się pasażerów, w wyniku czego oczekują dłużej na wyjście z samolotu lub na wyjście z autobusu.

Aby zminimalizować zagrożenie wynikające ze skumulowania dużej liczby osób oczekujących na odprawę graniczną, służby lotniska wspólnie z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT i PAŻP wprowadzają następujące rozwiązania:

 • koordynację rozkładów lotów i bieżącej kolejki przylotów w taki sposób, aby minimalizować ryzyko ich kumulacji,
 • koordynację przewożenia pasażerów do Terminalu (stąd może zaistnieć konieczność oczekiwania w samolocie lub autobusie) oraz rozdzielenie lotów pomiędzy różne strefy odprawy granicznej,
 • ograniczenie liczby osób transportowanych w autobusach o ponad połowę – do maksymalnie 50 osób,
 • specjalne oznakowanie na podłodze wskazujące kolejkowanie do kontroli paszportowej (zachowanie odległości między pasażerami),
 • komunikaty graficzne i głosowe przypominające o konieczności zachowania odległości,
 • na terenie terminala znajdują się również dozowniki z płynem dezynfekującym, które są na bieżąco uzupełniane
 • pasażerowie mają dostęp do wody do picia i wydzielone poczekalnie z miejscami do siedzenia (z zachowaniem odstępu), które pozwalają w spokoju poczekać na swoją kolej do odprawy

Szanowni Pasażerowie,
wszystkie wprowadzone działania nie będą skuteczne bez współpracy i dyscypliny z Państwa strony. Dlatego bardzo prosimy o stosowanie się do następujących zaleceń:

 • bezwzględne i szybkie stosowanie się do poleceń wydawanych przez załogi pokładowe, służby lotniska i funkcjonariuszy Straży Granicznej;
 • spokojne oczekiwanie bez opuszczania miejsca siedzącego, od momentu gdy samolot wylądował i stoi na płycie, aż do momentu przekazania informacji przez załogę samolotu, iż można rozpocząć opuszczanie samolotu.
 • spokojne oczekiwanie w autobusie stojącym przy terminalu.
 • zajmowanie miejsca w kolejce do odprawy granicznej z zachowanie odstępów minimum 1 metra
Źródło: Lotnisko Chopina
comments powered by Disqus