Kaniów z certyfikatem lotniska użytku publicznego

Lotnisko Kaniów

18 listopada, Urząd Lotnictwa Cywilnego przyznał spółce Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji w Kaniowie, certyfikat nr PL-003/EPKW/2014 lotniska użytku publicznego wraz z towarzyszącą mu specyfikacją, która określa warunki korzystania z jego uprawnień.

Jak podkreśla w uzasadnieniu ULC, w wyniku przeprowadzonego procesu certyfikacji zgodnie z art. 160 ust. 2 i 4 ustawy Prawo Lotnicze stwierdzono, że Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o. spełnia warunki i wymagania w zakresie utrzymania trwałej zdolności lotniska Kaniów do zapewnienia bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych, określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych w stosunku do lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 799).


Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Lotnicta Cywilnego nr ULC-LTL-4/432-0013/01/14 z dnia 22 lipca 2014 r. o ograniczonej certyfikacji lotniska użytku publicznego Kaniów (EPKW) na tym lotnisku można:

wykonywać loty (w porze dziennej):

  • VFR
  • niehandlowe
  • loty krajowe

przy ograniczeniu, że lotnisko obsługuje:

  • nie więcej niż 10 tys. pasażerów rocznie oraz
  • nie więcej niż 850 operacji związanych z obsługą towarów rocznie

Charakterystyka statków powietrznych, jakie mogą lądować i startować z lotniska ma odpowiadać warunkom eksploatacyjnym lotniska, określonym kodem referencyjnym 1A. Lotnisko nie posiada kategorii ochrony przeciwpożarowej.

Źródło: lotniczyplock.pl
comments powered by Disqus