Strażacy szkolą się w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym

LPR, logo

W okresie 23.02–31.03.2010 roku w Ośrodku Szkolenia Lotniczego SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zostały zrealizowane szkolenia dla instruktorów PSP według programu „Szkolenie instruktorów Państwowej Straży Pożarnej z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe” z dnia 21 stycznia 2010 r. zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. W sumie w tym okresie przeszkolono 122 instruktorów. W kwietniu zaplanowane są kolejne szkolenia dla instruktorów ze Szkół PSP oraz Wojewódzkich Ośrodków Szkolenia PSP. Docelowo w tym roku zostanie przeszkolonych ok. 170 instruktorów.

Od tego momentu rozpocznie się II etap przedsięwzięcia – realizacja szkolenia doskonalącego dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - najpierw w teorii przez przygotowanych do szkolenia instruktorów PSP, a następnie w zakresie zajęć praktycznych w filiach i oddziałach SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Program przede wszystkim ma na celu przygotowanie strażaków do przyjmowania śmigłowców HEMS latających w nocy. Nowe śmigłowce EC 135P+ mają taką możliwość i stopniowo w miarę wyszkolenia załóg dyżury dzienne będą wydłużać się do pory nocnej. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe stworzy swoją bazę stałych miejsc przystosowanych do startów i lądowań, które mają się znaleźć w każdej gminie w Polsce. Są to miejsca, które nie muszą spełniać tak rygorystycznych wymogów jak lądowiska i właśnie dla zapewnienia bezpieczeństwa niezbędna będzie pomoc strażaków-ratowników w trakcie lądowań i startów śmigłowców w nocy.

Obecnie zostały wprowadzone do działań operacyjnych 4 nowe śmigłowce EC 135P+ w bazach: Gdańsk, Kraków, Szczecin i Warszawa. Pod koniec 2010 roku planowane jest wydłużenie działań HEMS w ww. miejscach do 24 godzin na dobę. W związku z powyższym szkolenia dla strażaków KSRG rozpoczną się w województwach: pomorskim, małopolskim, zachodnio-pomorskim i mazowieckiem, a następnie zgodnie z harmonogramem wprowadzania nowych śmigłowców do baz.
 

Źródło: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
comments powered by Disqus