Inspektorzy transportu Ukrainy i Białorusi w LPR

LPR, logo

W dniach 19 - 22 maja na zaproszenie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pana Tadeusza Jarmuziewicza i Głównego Inspektora Transportu Drogowego Pana Tomasza Połecia odwiedzają Polskę: Wiceminister Transportu i Komnikacji Ukrainy Pan Oleksiy Baranow, Główny Inspektor Transportu Ukrainy Pan Yurii Maiboroda, Główny Inspektor Transportu Białorusi Pan Aleksandr Ivankow oraz Pan Gennadiy Shepelevich z Głównego Inspektoratu Transportu Białorusi. Zaproszeni goście w swoich kompetencjach mają również lotnictwo.

W dniu 20 maja zagraniczni goście wraz z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego Panem Tomaszem Połeciem na zaproszenie dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Pana Roberta Gałązkowskiego odwiedzili Centralę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W trakcie wizyty zapoznali się ze sprzętem latającym będącym w dyspozycji Zakładu, a także mieli możliwość obejrzenia nowoczesnego symulatora lotów. Rozmawiano również na temat możliwości współpracy w zakresie uproszczenia procedur lotniczych w kontekście transportu obywateli polskich np. z Białorusi do Polski statkami powietrznymi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 

Źródło: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
comments powered by Disqus

Komentarze

Czy wiadomo czy ma być nabór do LPR jakikolwiek ?