OUL: Spotkanie z płk Bartoszem Orłowskim

Płk Bartosz Orłowski, Szef Oddziału Służby Ruchu Lotniczego (fot. ssrlszrp.wp.mil.pl)

Lotnicze Koło Naukowe zrzesza studentów kierunków lotniczych studiujących na Akademii Sztuki Wojennej. Działalność LKN skupia się na problematyce związanej ze: szkoleniami lotniczymi, kierowaniem organizacjami lotniczymi, organizacją imprez lotniczych oraz uczestnictwem w sportach lotniczych.

Teraz LKN ASzWoj zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Otwarty Uniwersytet Lotniczy. Gościem czwartkowego spotkania będzie płk Bartosz Orłowski, który pełni obowiązku Szefa Oddziału Służby Ruchu Lotniczego w Szefostwie Służby Ruchu Lotniczego SZ RP.

Tematyka spotkania dotyczyć będzie reorganizacji wojskowej służby ruchu lotniczego w ostatniej dekadzie. Celem spotkania jest przedstawienie i omówienie zagadnień związanych z zarządzaniem ruchem lotniczym w lotnictwie wojskowym, wskazanie aspektów współpracy i koordynacji cywilno-wojskowej, a także stworzenie forum dyskusji dotyczącej aktualnej problematyki Służby Ruchu Lotniczego w SSRL SZ RP.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z płk Bartoszem Orłowskim, które odbędzie się w czwartek 14 listopada 2019r. o godz. 11:30 w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie-Rembertów, al. gen Antoniego Chruściela "Montera" 103. Budynek 94, w którym odbędzie się spotkanie znajduje się na terenie wojskowym, więc przed wejściem na ten teren należy pobrać przepustkę z Biura Przepustek (bud. 4). Sala 111 znajduje się na pierwszym piętrze w budynku 94. Mapa kampusu Akademii Sztuki Wojennej (LINK).

Do zobaczenia !

Więcej informacji na stronie wydarzenia.

Źródło: Lotnicze Koło Naukowe ASzWoj
comments powered by Disqus