X Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich"

X Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich" (fot. LAW)

Lotnicza Akademia Wojskowa zaprasza na X Konferencję Naukową "Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich", która odbędzie sie w dniach 10 - 11 marca 2021 r. w Dęblinie.

Z uwagi na pandemię COVID-19 i bezpieczeństwo uczestników, konferencja zaplanowana została w formie webinarium i wystąpień zdalnych.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, prezentacja wyników badań oraz najnowszych osiągnięć technicznych i rozwiązań organizacyjnych służących kształtowaniu i doskonaleniu systemu bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich.

Marcowa konferencja zostanie podzielona na dwie części, podczas których odbędą się trzy panele. Główne tematy konferencji to:

I. Pierwszy i drugi panel – Safety and security w portach lotniczych i morskich
1.
Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa cywilnych oraz wojskowych portów lotniczych i morskich.
2. Organizacyjne aspekty ochrony portów lotniczych i morskich.
3. Działalność służb w cywilnych i wojskowych portach lotniczych i morskich.
4. Nowoczesne rozwiązania techniczne wykorzystywane w ochronie cywilnych i wojskowych portów lotniczych oraz morskich.
5. Ratownictwo lotnicze, lotniskowe i morskie.
6. Wpływ czynnika ludzkiego na sprawność zarządzania bezpieczeństwem portów lotniczych i morskich.
7. Rola instytucji państwowych w kształtowaniu bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich.
8. Międzynarodowe oraz krajowe przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa cywilnych oraz wojskowych portów lotniczych i morskich.
9. Tworzenie i doskonalenie systemów bezpieczeństwa antyterrorystycznego w transporcie lotniczym i morskim.
10. Wykorzystanie potencjału i zasobów obronnych państwa na rzecz bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich.
11. Współpraca regionalna na rzecz bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich.
12. Bezzałogowa technika i technologia i jej wykorzystanie w kontekście bezpieczeństwa w portach lotniczych oraz morskich.
13. Rola i zadania systemu ratowniczego w transporcie lotniczym.

II.  Trzeci panel – Nauczyciel/instruktor przygotowujący do zawodów trudnych i niebezpiecznych
1. Rola nauczyciela/instruktora w procesie doboru i selekcji kandydatów do zawodów trudnych i niebezpiecznych.
2. Modelowanie, konstruowanie programów kształcenia i szkoleń przygotowujących kandydatów do zawodów trudnych i niebezpiecznych oraz ich systematycznego doskonalenia w trakcie wykonywania tych zawodów.
3. Nauczyciel/instruktor przygotowujący do zawodów trudnych i niebezpiecznych – ich dobór, selekcja oraz kształcenie, szkolenie i doskonalenie zawodowe.
4. Relacje uczeń – nauczyciel/instruktor w procesie kształcenia i szkolenia przygotowującego kandydatów do zawodów trudnych i niebezpiecznych.
5. Filozoficzno-etyczne dylematy przygotowywania kandydatów do wykonywania zadań specjalnych wymagających użycia przemocy (zamierzonego, celowego użycia przemocy, zabijania, obrony własnej oraz obrony powierzonych osób i mienia).
6. Doświadczenia zawodowe osób wykonujacych zawody trudne i niebezpieczne oraz osób przygotowujących do wykonywania takich zawodów (wystąpienia poparte studiami przypadków).

Termin zgłoszenia udziału w konferencji wraz z podaniem tematu i streszczenia referatu (karta zgłoszenia) upływa 15 lutego 2021 r.

Więcej szczegółowych informacji na stronie www.wojsko-polskie.pl/law/

Źródło: Lotnicza Akademia Wojskowa
comments powered by Disqus