Przejdź do treści
Laboratorium Bezpieczeństwa Powietrznego (fot. mjr Marek Kwiatek)
Źródło artykułu

Uroczyste otwarcie Laboratorium Bezpieczeństwa Powietrznego

Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur otworzył dniu 24.02.2021 r. Laboratorium Bezpieczeństwa Powietrznego na Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego Lotniczej Akademii Wojskowej.

Uroczyste otwarcie odbyło się w czasie Hybrydowego Seminarium Naukowego Katedry Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego na temat: „Wpływ nowych technologii na proces szkolenia i doskonalenia zawodowego personelu lotniczego”.

Inauguracja  nastąpiła w obecności dowódcy 4. SLSz płk. pil. dr inż. Grzegorza Ślusarza i dowódcy 41. BLSz płk. pil. Artura Borkowskiego. Kierownikiem Laboratorium został mjr pil. dr Tomasz Goździcki.


(fot. mjr Marek Kwiatek)

Laboratorium powstało w celu stworzenia przestrzeni naukowo-dydaktycznej do realizacji przedsięwzięć w zakresie czynnika ludzkiego i jego wpływu na bezpieczeństwo lotnicze oraz bieżącej analizy stanu bezpieczeństwa powietrznego, przygotowania oficera lotnictwa, przywódcy (lidera, wojownika) – operatora informacyjno-decyzyjnego (pilota, kontrolera, nawigatora) profesjonalnie przygotowanego do planowania i udziału w operacjach lotniczych na nowoczesnym polu walki, przygotowania przywódców (liderów) do funkcjonowania w nowoczesnych zawodach współczesnej i przyszłej gospodarki oraz profesjach trudnych i niebezpiecznych.

Prowadzone w Laboratorium Bezpieczeństwa Powietrznego badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne pozwolą na wieloaspektową realizację szczególnie ważnego dla współczesnego lotnictwa celu jakim jest kształtowanie i systematyczne doskonalenie kultury bezpieczeństwa w grupach podchorążych i studentów oraz personelu Sił Powietrznych RP.


(fot. mjr Marek Kwiatek)

Wyposażenie to 20 nowych komputerów, okulograf (urządzenie umożliwiające m.in. badanie procesów percepcyjnych w szkoleniu lotniczym w symulatorze i kabinie lotniczej), System Testów Wiedeńskich (szeroki wybór testów badających konkretne umiejętności) oraz tradycyjne testy „papier-ołówek”.

Pomogą one w prowadzeniu zajęć z szeroko rozumianej psychologii lotniczej, a w szczególności zajęć związanych z  zarządzaniem zasobami załogi (Cockpit Resource Management – CRM), współpracą w załodze wieloosobowej (Multi Crew Cooperation – MCC) czy „Człowiek możliwości ograniczenia” (Human Performance and Limitations).

Tekst: mjr Marek Kwiatek, płk rez. dr inż. Adam Rurak

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony