Święto Szkoły Orląt

Święto Szkoły Orląt (fot. law.mil.pl)

15 czerwca 1939 r. w związku z narastającym zagrożeniem militarnym ze strony Niemiec hitlerowskich, najstarszy rocznik podchorążych dęblińskiej „Szkoły Orląt” został skierowany na uzupełnienie pułków lotniczych. Dla upamiętnienia tego wydarzenia, każdego roku 15 czerwca obchodzone jest święto „Szkoły Orląt”. W tym roku uroczysty apel odbył się 14 czerwca. W wydarzeniu wzięło udział wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasz Zdzikot, byli Komendanci-Rektorzy Uczelni, przedstawiciele jednostek i instytucji wojskowych dęblińskiego garnizonu, służb mundurowych, seniorzy lotnictwa wojskowego, uczelni wyższych oraz instytucji współpracujących z Lotniczą Akademią Wojskową, duchowieństwo, kadra dydaktyczno-naukowa, pracownicy resortu obrony narodowej, a także podchorążowie.

Święto rozpoczęło się Mszą Święta w Kościele Garnizonowym, której przewodniczył ks. mjr Marcin Czeropski. Uroczystość uświetnił zespół wokalno-instrumentalny Lotniczej Akademii Wojskowej pod kierownictwem Sławomira Leszczyńskiego.

Kolejnym niezwykle ważnym wydarzeniem tego dnia była uroczysta zbiórka na placu pod pomnikiem "Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt”, podczas której Rektor-Komendant gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk przywitał wszystkich zebranych na uroczystości.

W swoim przemówieniu wielokrotnie podkreślał ogromny potencjał i znaczenie kadry w tworzeniu legendarnej „Szkoły Orląt”.

To wyjątkowe święto w historii naszej Uczelni. To my tworzymy „Szkołę Orląt”- podchorążowie i kadra. Dziękuje Wszystkim za ogromny trud i zaangażowanie w powierzone zadania.  Lotnicza Akademia Wojskowa to święto nas wszystkich. W ciągu wielu lat zmieniała się nazwa, zmieniały się struktury tej wyjątkowej Uczelni, ale jedno pozostaje wciąż takie samo – to misja, jaką ta szkoła reprezentuje. Wszystkim pracownikom oraz kadrze życzę, aby praca i służba w Lotniczej AkademiiWojskowej dawała radość, satysfakcję i poczucie spełnienia.

Zwracając się do podchorążych, generał Krawczyk akcentował.

Zmieniali się podchorążowie – niby każdy inny, a jednak tacy sami. Pełni pasji i miłości do lotnictwa. Pełni determinacji do realizacji swoich marzeń. Oddajecie się w ręce machiny szkolenia, dążąc do wyznaczonego celu. Obok kunsztu pilotażu i profesjonalizmu lotniczego od zawsze kształtujemy tutaj charaktery podchorążych i absolwentów tej Szkoły. Dziękuję Wam, że jesteście. Każdy z Was jest wyjątkowy, przychodząc tu, podjęliście ogromne wyzywanie. Życzę powodzenia, wiary, wytrwałości i przekonania, że cały ten wysiłek ma sens!

Uroczysty apel z okazji święta Lotniczej Akademii Wojskowej był doskonałą okazją do wręczenia licznych odznaczeń oraz wyróżnień. Złożono również wieniec przy pomniku „Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt”.

Sekretarz Stanu w MON odczytał list Ministra Obrony Narodowej Mariusz Błaszczaka.

Lotnicza Akademia Wojskowa to renomowana Uczelnia, która może poszczycić się długą i bogatą historią. W nowej strukturze i pod nową nazwą kontynuuje dzieło kształcenia przyszłych lotników, oparte na niepodważalnych wartościach i wzorcach w służbie Państwa i Sił Zbrojnych. Od zarania odrodzonej RP własne lotnictwo było przedmiotem dumy i troski Polaków. Dobrem, które należało bezwzględnie rozwijać i strzec. Obecność w przestworzach dawała dodatkowe szanse rozwoju. Dziś Wy studenci i pracownicy Lotniczej Akademii Wojskowej kontynuujecie dzieło naszych przodków, tworzycie przyszłość naszych Sił Powietrznych. W dniu Waszego Święta chciałbym pogratulować Państwu profesjonalizmu i konsekwencji (…). Dbacie o niezwykle pozytywny wizerunek naszego lotnictwa.   

Obchody zakończyły się koktajlem w Pałacu Jabłonowskich.

Święto Szkoły to uroczystość nie tylko dla kadry wojskowej, jej pracowników oraz podchorążych, ale również dla ich poprzedników. To wyjątkowy moment, kiedy wszyscy pamiętamy o historii i razem tworzymy nową.

Źródło: Lotnicza Akademia Wojskowa
comments powered by Disqus