Spotkanie studentów LAW z przedstawicielami PPL

P.P. "Porty Lotnicze" i Lotnicza Akademia Wojskowa - logo

W dniu 17 lutego 2021 roku Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego (KNSBN) zorganizowało spotkanie studentów Wydziału Bezpieczeństwa Lotniczego z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” (PPL).

W spotkaniu po stronie PPL udział wzięli: Wojciech Rohoziński (Dyżurny Portu Lotniczego), Piotr Maliszewski (Główny specjalista w Zespole Nadzoru Biura Ochrony Portu), Anna Domańska (Kierownik Zespołu Rekrutacji) oraz Przemysław Starucha (Specjalista w Zespole Rekrutacji). Spotkanie zostało poprowadzone przez Prezesa KNSBN Joannę Łozińską przy wsparciu opiekuna koła dr hab. Adama Radomyskiego i Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Lotniczego ppłk dr inż. Krzysztofa Ogonowskiego.

Główne kwestie poruszone podczas wydarzenia dotyczyły perspektyw zatrudnienia dla absolwentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe na Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego Lotniczej Akademii Wojskowej; zagrożeń bezpieczeństwa dla portów lotniczych oraz możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych na lotniskach.

Spotkanie z przedstawicielami PPL było rozpoczęciem cyklu spotkań z ekspertami w rozmaitych dziedzinach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego, które sukcesywnie będą prowadzone przez Koło Studentów Bezpieczeństwa Narodowego.

mjr Daniel Michalski

Źródło: Lotnicza Akademia Wojskowa
comments powered by Disqus