Rozpoczęcie szkolenia lotniczego w Nowym Mieście nad Pilicą

Piloci w kokpicie samolotu (fot. Lotnicza Akademia Wojskowa)

Na lądowisku w Nowym Mieście nad Pilicą 5 maja br. rozpoczęło się szkolenie lotnicze podchorążych prowadzone przez Akademickie Centrum Szkolenia Lotniczego.

Każdego roku opracowywany jest harmonogram kształcenia i szkolenia praktycznego podchorążych, który określa zakres nauki na poszczególnych semestrach. Od października 2019 r. zostały wprowadzone studia jednolite dla studentów wojskowych. W ich trakcie realizowane jest szkolenie podstawowe na samolotach i śmigłowcach, które zarejestrowane są w cywilnym rejestrze statków powietrznych. Zakres różni się w zależności od specjalności studiów, ale dla wszystkich z nich cel jest ten sam – uzyskanie odpowiedniego poziomu wyszkolenia oraz nalotu.

Program praktyk jest tak opracowany, aby jak najlepiej przygotować podchorążych do kolejnego etapu na wojskowych statkach powietrznych. Szkolenie praktyczne trwa kilka tygodni, a studenci mają w tym czasie zapewnione zakwaterowanie oraz wyżywienie w Nowym Mieście nad Pilicą.

Lotnicza Akademia Wojskowa jest innowacyjną polską uczelnią wojskową z ugruntowaną pozycją międzynarodową. Przygotowuje personel lotniczy dla rosnących potrzeb Sił Zbrojnych RP. Ponad dwukrotnie zwiększone limity przyjęć na studia wojskowe wymagały dostosowania infrastruktury do potrzeb szkolenia lotniczego. Dlatego też od 2018 r. Uczelnia wykorzystuje lądowisko w Nowym Mieście nad Pilicą i tam właśnie odbywają się praktyki lotnicze podchorążych, studentów cywilnych oraz kandydatów na studentów wojskowych Szkoły Orląt. Część praktyk odbywa się również na lotnisku w Dęblinie. Wprowadzony system spełnia najwyższe standardy i jest dostosowywany do potrzeb polskiego lotnictwa wojskowego.

Źródło: Lotnicza Akademia Wojskowa
comments powered by Disqus