Rekrutacja na studia wojskowe w Lotniczej Akademii Wojskowej – przedłużony termin zgłoszeń

Pilot-uczeń Lotniczej Akademii Wojskowej (fot. M. Wajnchold)

Marzysz żeby zostać studentem wojskowym Lotniczej Akademii Wojskowej? To do dzieła! Trwa jeszcze nabór kandydatów na studia wojskowe. Zostało jeszcze trzy tygodnie na złożenie wniosków na studia wojskowe. Termin przyjmowania wniosków, w związku z Covid-19, został przedłużony do 30 kwietnia 2021 r.

W tym roku Lotnicza Akademia Wojskowa przyjmuje na następujące kierunki i specjalności:

1. Lotnictwo i kosmonautyka – oferuje kształcenie w obszarze najbardziej zaawansowanych technologicznie układów konstrukcyjnych wykorzystujących nowatorskie technologie i rozwiązania techniczne oparte o nowoczesne materiały, techniki komputerowe, elektronikę oraz rozbudowane systemy diagnostyczne zapewniające bezpieczeństwo i niezawodność obiektów latających. Studia są ukierunkowane na uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie konstruowania, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych oraz obiektów kosmicznych. W ramach studiów wojskowych Wydział Lotnictwa dla kierunku lotnictwo i kosmonautyka prowadzi kształcenie na studiach jednolitych magisterskich tylko w trybie stacjonarnym.

2. Nawigacja – dedykowane dla kandydatów na żołnierzy zawodowych realizowane są w Instytucie Nawigacji. Studia wojskowe prowadzone są jako studia jednolite magisterskie i trwają 10 semestrów. Absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera w następujących specjalnościach wojskowych: nawigator naprowadzania, kontroler ruchu lotniczego, nawigator statku powietrznego. Kierunek realizowany jest w ramach profilu praktycznego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych i jest przyporządkowany do dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport. Kierunek Nawigacja oferuje kształcenie w obszarze nowoczesnych metod nawigacji z wykorzystaniem systemów i technik nawigacji satelitarnej, zarządzania przestrzenią powietrzną i ruchem lotniczym oraz eksploatacji statków powietrznych w roli nawigatora pokładowego.

3. Logistyka – to kierunek studiów łączący dotychczasowy dorobek i tradycję kształcenia w zakresie logistycznego zabezpieczenia działań, z obecnymi wymaganiami i potrzebami zakresie kształcenia specjalistów branży logistycznej na potrzeby wymagającego i szybko zmieniającego się rynku pracy środowiska wojskowego.

Uczelnia oferuje osobom przyjętym na studia fachową, wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczno-naukową posiadającą bogate, praktyczne doświadczenie zawodowe związane z kierunkami kształcenia (zdobyte głównie w służbach mundurowych), bardzo dobre warunki studiowania, w tym własne zaplecze szkoleniowe w postaci Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego dysponującego najnowocześniejszymi symulatorami, własnymi samolotami i śmigłowcami szkoleniowymi, posiadającego uznane certyfikaty krajowe i międzynarodowe oraz Ośrodka Szkolenia Służb Ruchu Lotniczego dysponującego symulatorami kontroli ruchu lotniczego, posiadającego uznane certyfikaty krajowe i międzynarodowe.

Lotnicza Akademia Wojskowa podała limity przyjęć na poszczególne specjalności. W 2021 r. ilość miejsc wynosi 153 z podziałem na specjalności:
– Pilot samolotu bojowego naddźwiękowego – 20 miejsc
– Pilot samolotu transportowego wielosilnikowego – 20 miejsc
– Pilot śmigłowca – 30 miejsc
– Pilot-operator bezzałogowych statków powietrznych – 10 miejsc
– Nawigator naprowadzania – 8
– Nawigator statku powietrznego – 10
– Ruch lotniczy – 25
– Ogólnologistyczna – 30 miejsc

Zgłoszenia kandydatów na studia wojskowe są przyjmowane do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Więcej informacji na stronie www.wojsko-polskie.pl/law/studia-wojskowe/

Źródło: Lotnicza Akademia Wojskowa
comments powered by Disqus