Rekrutacja na studia cywilne w Lotniczej Akademii Wojskowej

Studia w Szkole Orląt w Dęblinie (fot. Archiwum WSOSP)

Interesuje Cię wszystko, co związane z lotnictwem? Rozwijaj swoją pasję i zdobądź zawód, o którym inni tylko marzą! Zapisz się na studia cywilne I i II stopnia w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.

Jak co roku przygotowano dla kandydatów na studia ofertę praktycznych kierunków studiów, w specjalnościach dostosowanych do potrzeb rynku pracy związanych z lotnictwem i rynkiem lotniczym i nie tylko. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym (dzienne) i niestacjonarnym (zaoczne).

W tym roku Lotnicza Akademia Wojskowa będzie przyjmować na studia rozpoczynające się od semestru letniego 2018/2019 na następujące kierunki i specjalności:

Kierunek: Lotnictwo i kosmonautyka – 1,5-roczne (3 semestry) studia magisterskie II stopnia (studia stacjonarne) w specjalności: eksploatacja statków powietrznych,

Kierunek: Nawigacja – 1,5-roczne (3 semestry) studia magisterskie II stopnia (studia stacjonarne)
w specjalnościach: eksploatacja infrastruktury nawigacyjnej portów lotniczych, zarządzanie ruchem lotniczym,

Kierunek: Logistyka – 1,5-roczne (3 semestry) studia magisterskie II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) w specjalnościach: logistyka lotnictwa, zarządzanie obsługą na lotnisku, logistyka wojskowa,

Kierunek: Transport – 3,5-letnie studia inżynierskie I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) w specjalnościach: transport powietrzny, transport lotniskowy, transport wojskowy (wybór specjalności dokonywany jest po III semestrze studiów).

I tura rekrutacji na semestr letni trwa do 7 lutego 2019 r. – rejestracja w systemie rekrutacji elektronicznej. Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zostaną ogłoszone 8 lutego 2019 r. na stronie internetowej Uczelni i w systemie rekrutacji elektronicznej. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc, ogłaszaona będzie II tura rekrutacji.

Więcej informacji na stronie www.law.mil.pl

Źródło: Lotnicza Akademia Wojskowa
comments powered by Disqus